• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Историята на СУЕО „Ал. С. Пушкин“, гр. Варна започва през 1974 г., когато в ОУ „Кирил и Методий“ под ръководството на Ирина Иванова са приети три паралелки първокласници на целодневен режим на обучение с руски език. Желаещите да се обучават деца са много и приемът е осъществен въз основа на определени критерии.

През 1975 г.  паралелките стават осем, а директор на училището е  Валентина Лаврентиева. Децата изучават руски език, на който се водят и повечето учебни предмети. Запознават се с руската култура, фолклор, бит и история. От пети клас започва и изучаването на още един чужд език – английски.  Госпожа Лаврентиева има амбицията да превърне Руско училище във водеща образователна институция в града. Тя събира около себе си екип от млади и ентусиазирани учители, които възпитават у своите ученици стремеж към знание, умение да мислят, творческа нагласа, любов към руската култура. През 1979/1980 година училището получава собствена сграда на улица „Проф. Н. Державин“ №12, в която се помещава до днес.

До 1982 г. завършилите осми клас ученици се приемат в специално обособени руски паралелки към Френската гимназия. През същата година училището става ЕСПУ (обучението се осъществява до 11. клас). Реализират се контакти с новооткритите подобни училища в България, обменят се опит и идеи. А в самото училище кипи богат духовен живот и изяви в областта на художествената самодейност.

            През 1989 г. поста директор поема Райко Трайков. Той наследява една образователна институция, която се ползва с уважението на цялата общественост, заради добрата организация на работа, добре окомплектования учителски колектив и материалната база. Политическите промени в България изправят ръководството пред ново предизвикателство - да съчетае постигнатото с изискванията на времето. Така се стига до идеята училището да се превърне в езиково. Въвеждат се три западни езика след VII клас – английски, френски, италиански, изучавани наред с руски език. Гимназията започва да носи името на великия руски поет Александър Сергеевич Пушкин

            От 1998 г. директор е Кристалина Ставрева. Тя слага началото на нов уникален за времето си учебен план за ранно чуждоезиково обучение. Превръща VIII СОУПЧЕ „Александър Сергеевич Пушкин“ в базов център на Североизточна България за изучаване на руски език. Възпитаниците на гимназията участват в редица международни проекти, оборудват се нови компютърни кабинети. Приемат се униформите.

            Настоящият директор Светлан Илиев поема поста през 2010 година. Новото ръководство е решено да продължи и обогати традициите. Училището се разширява с три нови сгради, в които се обучават подготвителни групи и първокласниците, изгражда се и актова зала. Поставя се началото на издаване на Годишен Алманах с творчество на ученици и учители. Училището става носител на награда „Варна“ през 2014 година за принос в развитието на Варненската образователна система. През 2016 година училището получава почетния знак на Областния управител на Варна за реализиране на проект „Не на насилието, да на доброто“. Със спомоществователството на фонда „Русский мир“ е създаден модерен фонетичен кабинет за изучаване на руски език, оборудван е кабинет по природни науки. Възобновява се приемът на ученици след завършен седми клас с руски език и се поставя началото на интензивно обучение в осми клас на немски език. През 2016 г. училището и преименувано на Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин“.

            От първия ден на своето съществуване в училището образователният процес върви редом с възпитателния. Прегледът на талантите, концертите, ежегодните алманаси, участията в конкурси изграждат личности с развити сетива към изкуството. Възпитанието в изконните ценности като доброта и отзивчивост превръщат възпитаниците ни в млади хора с активна гражданска позиция. Които ще носят посланието „Бъди добър! Предай нататък!“

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top