• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

 

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

   НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ВЪВ II - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА  


ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ
НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА (ПО ОБРАЗЕЦ)
  • ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ (КОПИЕ И ОРИГИНАЛ)
  • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ (НАСТОЙНИК) ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ (ПО ОБРАЗЕЦ)
  • МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО / САМО ЗА ПАРАЛЕЛКА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ/

 


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ на ученици след завършено основно образование за учебната 2023 – 2024 година

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2023 – 2024 година

Инструкция за онлайн кандидатстване след VII клас

Провеждане на изпити за проверка на способностите

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способностите

НВО VII клас - информационни мероприятия за ориентиране и насочване на ученици и родители

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година (публ. 01.09.2022 г.)


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Необходими документи за записване на приетите в първи клас ученици:

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Електронният прием за учебната 2023/2024 година ще стартира на 17.05.2023 година и ще протече по утвърден „График на дейностите“.

Електронна система за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2023/2024 година 


 

Архив прием 2022 / 2023 г

Архив прием 2021 / 2022 г 

Архив

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top