• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Благодарствено писмо от Галя Александрова-Тодорова родител на ученик от VII клас - учебна 2020/2021 година

Благодарствено писмо от родителите на учениците от VIIб клас - учебна 2020/2021 година


ДО
ДИРЕКТОРА
НА СУЕО „АЛЕКСАНДЪР С. ПУШКИН“
ГР. ВАРНА

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
От Мариана Митева – родител на Павел Герджиков, ученик от VII а клас

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Бих искала да изкажа най-искрената си благодарност към г-жа Ренета Цветкова – класен ръководител на VII а клас. В нейно лице видях един млад, всеотдаен, съпричастен Човек, който е истински професионалист в работата си.

През изминалите години тя прояви изключителна всеотдайност, търпение и разбиране към децата. Беше верен съюзник на нас, родителите, и заедно преминахме през предизвикателствата на дистанционното обучение. Госпожа Цветкова прояви индивидуален подход и поднесе учебния материал по ясен и достъпен начин. Успя да създаде интерес и мотивация у учениците, както и увереност за представянето им на предстоящото НВО.

Пожелавам на Вас и целия Ви екип здраве, вдъхновение и удовлетвореност от работата!

С уважение,

Мариана Митева  


Уважаеми, г-н Директор,
Уважаема, г-жо Павлова,
Уважаеми Учители от СУЕО ‚,Ал. С. Пушкин“,

От името на родителите и учениците от V,,а‘‘ клас изразяваме нашата благодарност за полаганите от Вас ежедневни усилия във връзка с въведения режим на дистанционно обучение. Въпреки трудностите, с които всеки ден се сблъсквате - като липсата на техническа обезпеченост, намален трудов колектив, здравословни проблеми, породени от настоящата обстановка и налаганите динамични промени в организацията, Вие успявате да осигурите на нашите деца непрекъснат и качествен учебен процес.Благодарим Ви за Вашия висок професионализъм, отзивчивост, гъвкавост и комбинативност! Безспорни качества, които са необходими на съвременния учител, освен призванието, с което се ражда.

Благодарим на г-н Илиев, че е съумял да събере такъв екип от професионалисти!

Призоваваме Ви да имате силите, за да продължите все така всеотдайно по нелекия пред всички нас път до края на пандемията. Виждайки ежедневната Ви работа с децата макар и през ‚,екрана‘‘, ние родителите вярваме и сме убедени, че този край ще е успешен и всички ще въздъхнем облекчено - ,, справихме се‘‘! Това ще е благодарение на Вас Учители!

Поздравяваме г-н Илиев за избора на класен ръководител на V,,а‘‘ клас!

В лицето на г-жа Ивелина Павлова ежедневно виждаме професионализъм, отговорност и загриженост за нашите деца.

Благодарим Ви и бъдете здрави!

 

Родители на учениците от V,,a‘‘ клас  


Благодарствено писмо от Силвена Ставрева - Доростолска


Уважаеми г-н Директор,
Уважаеми Учители,

Пиша настоящото писмо в сложно за всички ни време и във връзка с произтеклото от извънредното положение дистанционно обучение за нашите деца, въведено и в нашето училище.
Първо искам да призная – преди две седмици бях песимистично настроен, че държавата, училищата, учителите и самите деца, а и ние – родителите, сме в състояние да се справим с предизвикателството, наречено „дистанционно обучение“ в българското училище. Без предварителна подготовка (кой ли го е очаквал?!), дефицити на техника и условия в домовете и наистина скептична нагласа от всички нас – това беше „невъзможна мисия“!
Днес, две седмици по-късно чувствам необходимост да споделя мнението си:
Решението на държавата беше непопулярно, но на фона на реалността – правилно. Впечатлен съм от смелостта! Разбира се, че живият контакт е по-добрият, но от друга страна - по-добре онлайн връзка, отколкото отложено обучение.
В среда на частични хаос и паника нашето училище реагира много оперативно и адекватно! Бърза организация, ясен и точен учебен график, точно прецизиране на продължителността на учебния процес и времето за самоподготовка, постоянна връзка с класния ръководител, който оказваше персонална подкрепа на децата – всичко, което намирам за необходимо и възможно да се прави в такъв момент.
Но всичко по-горе нямаше да е с положителен знак, ако не бяха учителите! Тези хора, които за часове пребориха своите страхове, противоречия и негативни нагласи към електронните форми на обучение, а също и тези, които „влязоха“ в ролята на флагмени на тази форма, имайки и предходен опит. Имах възможност да бъда с детето си в част от занятията. Толкова сърцато преподаваха! Личеше си желанието чрез личния пример да успокоят учениците си и да ги „поведат“ отново към ученето, дори и в този вариант. А, мисля също, че и те откриха ползите на електронното обучение – възможността да ползваш огромното „море“ от електронни ресурси и разнообразни начини за задържане на вниманието на учениците.
В детето си видях много и различни емоции – страх дали ще се справи, объркване, гняв при сработване на техниката, но бързо преминаха в усмивка, ентусиазъм, удовлетворение.
Вярвам, че в тези седмици се случва революция! Революция на нагласите към иновациите! Искрено благодаря на всички, които се включиха в това предизвикателство – директори, администрация и учители (особено в ролята им на класни ръководители)!
А за нас – родителите, остава само да подкрепим участниците в този нов модел и да се погрижим да има и други поводи за радост за децата ни, дори и във време, в което е необходимо да си стоим у дома!

Останете вкъщи и се пазете!

Николай Драгоев,
родител на ученик от VI клас


 Уважаеми, г-н Илиев,

Бих искала да изразя своята благодарност за организацията, която създадохте Вие и Вашия екип в състояние на извънредни мерки в страната и въведеното дистанционно обучение на учениците.
Считам, че платформата, която ползват учениците е ефективна в настоящия момент и ще им позволи да продължат обучението си без големи пропуски в учебния материал.
Бих искала чрез Вас да благодаря и на класния ръководител на 6 Д клас - г-жа Б. Николова, която се включи с разяснения и подпомогна работата на учениците още от първия ден на он-лайн обучението!

С благодарност,
Мариета Василева


Уважаеми г-н Илиев,

Пиша настоящото писмо поради желанието ми като родител на ученик от 6 б клас да благодаря на Вас и цялото ръководство на СУЕО „А. С. Пушкин“, както и на класния ръководител на дъщеря ми - г-жа Зоя Иванова, за бързата реакция и положен труд за организация на учебния процес в създалото се извънредно положение покрай пандемията „Covid 19“.
Извънредната ситуация постави всички ни в трудно положение – деца, родители, учители и цялото общество. Искам да Ви уверя, че усилията, които Вие и Вашият екип полагате се оценяват, както от мен, така и убедена съм от много други родители на ученици от повереното Ви училище.
От самото начало на създалата се ситуация, родители и ученици бяхме координирани в обща социална група онлайн от класния ръководител, която споделя всяка промяна и нова информация до нас. От времето на първата грипна ваканция, преди 13 март 2020 г., всички ние имахме на разположение достъп до учебни материали и домашни задания през платформата на електронния дневник по основните дисциплини, включени в учебния план. В последствие се тестваха образователни платформи и се премина към електронно обучение според учебната програма. В допълнение сме запознати с графика за онлайн консултации на преподавателите и насочени към полезните материали, качени по повод на пандемията с сайта.
Всички ние сме наясно, че като организация на работата това изисква сериозни усилия и инвестиция на време от страна на преподавателите, но се вижда желанието Ви да съдействате и работите персонално с всяко дете. Наясно сме, че винаги могат да се появят технически причини за по-слаба връзка, претоварване на мрежите и други, но сме благодарни за положения труд и желанието за разрешаване на проблемите.
Още веднъж благодаря на Вас и целия преподавателски екип за отговорното и адекватно поведение в създалата се сложна ситуация.
Пожелавам здраве и позитивизъм!

Мария Станимирова,
(майка на Вяра Евгениева Станимирова от 6 „б“ клас)


Здравейте, г-жо Иванова,

Пише ви майката на Калоян Цочев от седми клас. В края на тази, изпълнена с изпитания седмица, искам да ви благодаря за професионализма, с който работихте с децата. Всичко беше ясно и точно зададено, предметът, по който нямаше нужда от мен.

Благодаря ви!

Аз лично съм възхитена.

Приятна събота и неделя!


Здравейте г-н Илиев,

Казвам се Лидия Лазарова и съм майка на Максим Лазаров, 7а клас в повереното Ви училище.
Бих искала да изразя благодарността си към Вас, към ръководството на училището и към всички учители, които се грижат децата ни да продължават да получават знания в структуриран вид, независимо, че се намираме в безпрецедентна ситуация на извънредно положение в държавата.
Още в деня, в който извънредното положение беше обявено - 13.03.2020г, нашата класна, г-жа Ивелина Павлова, вече ни даваше своевременна информация за ситуацията, за да не се налага да се информираме от медиите и да се чудим какво ще се случи. Докато другите ми колеги на работното ми място се питаха "сега какво става", аз вече знаех за стъпките, които училището предприема, за да се справи със ситуацията, без да губи време. През почивните дни - 14-15.03.20, вече създавахме, по инструкции на г-жа Иванова и г-жа Павлова, първите виртуални групи на класа.
Тази седмица вече часовете вървят по план, децата свикнаха да ползват Microsoft Teams, да пращат домашни по мейлите и да се "явяват" навреме в час. Благодаря за адекватната Ви реакция и за бързите действия, за да може организацията на процеса да се случи бързо и децата да не губят време, а да се чувстват част от училищната среда, независимо, че не излизат от вкъщи.
Сърдечни благодарности и на всички учители, които работят с децата от седми клас - за ангажираността и отдадеността. Получаваме домашни в нетипични за стандартния учебен процес формати - напр.Word, които със сигурност изискват допълнителна работа от страна на учителите, извън стандартните им задължения. Приносът и желанието за работа с децата от страна на учителите се усеща - да овладееш 25 деца в една класна стая никак не е лесно, но да накараш 25 деца във виртуална класна стая да поискат да те чуят е още по-предизвикателно.
Специални благодарности и на нашата класна - г-жа Ивелина Павлова - това е човекът, който винаги ни държи информирани, която винаги е готова да ни изслуша и да ни помогне. Г-жа Павлова поддържа групи както с учениците си, така и с нас - родителите и винаги е на линия. Децата получават допълнителни разяснителни материали по различните създадени канали, за да могат максимално да са улеснени.
Естествено, на всички ни е ясно, че не можем да разчитаме виртуалното образование да замести присъствието в час - всички сме наясно, че няма как да постигнем същото качество на усвояване на знанията. Това важи не само за училищата - аз също работя от вкъщи и усещам разликата - няма как да сме еднакво ефективни на живо и виртуално.
Не бива да забравяме, че и ние - родителите, имаме роля в целия този процес. Няма как да разчитаме, че ще оставим децата си сами пред компютрите и някой ще им "налее" необходимите знания. Ние, като родители, също имаме сериозна отговорност да подпомогнем учителите в общата кауза - да преодолеем този кризисен период по най-добрия възможен начин.
Аз, като родител на ученик от СУЕО Ал.С.Пушкин, се чувствам подкрепена от училището в този труден момент. Благодаря ви за усилията и адекватните действия. Уверявам ви, че те са високо оценени.

С уважение и бъдете здрави,
Лидия Лазарова


ДО
ДИРЕКТОРА НА СУЕО “АЛ. С. Пушкин” ВАРНА
БЛАГОДАРСТВЕНО АДРЕС
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Пиша ви по повод изминалите две седмици от както беше обявено извънредното положение в страната на 13.03.2020г.
Бих искала да изразя благодарността си към Вас и цялото ръководство на училището. Впечатлена съм от бързата ви организация и синхронна, който успяхте да създадете между учители, деца и родители. Почувствах се като част от една добре смазана машина в която всички си помагат и работят неуморно и денонощно за доброто бъдеще на децата ни.
Сърдечни благодарности към класния ни ръководител г-жа Ивелина Павлова Кондова.
Още в първите минути на извънредното положени тя започна да ни информира, съдейства и помага за да се справим по лесно. Получавахме всяка информация навреме точно и ясно. Въпреки ситуацията в която трябва да се преподава. Г-жа Ивелина Павлова Кондова продължи да води часовете си по руски език, както и досега. С професионализъм и отдаденост. Подкрепи всеки, който имаше нужда, съдействаше и на свои колеги за да достигнат до нас техните материали. Съдейства ни за да могат децата успешно да се включат и заработят в Microsoft Teams. Вече цяла седмица часовете вървят по план, децата свикнаха да ползват програмата да пращат домашни и да бъдат навреме в час.
Благодарности на всички информатици на училището, които се организираха и работиха с целия си професионализъм и отдаденост. За да се случи всичко толкова бързо и по-най добрия начин. Благодаря Ви. Без вас всичко това нямаше да е възможно.
Искрени благодарности на всички учители, който работят с децата от седми клас. Въпреки затруднената ситуацията те успяват да ангажират децата ни с домашни и да ни връщат обратна информация за това как те се справят.
Сърдечни благодарности и възхищение от показания професионализъм на класния ни ръководител г-жа Ивелина Павлова, г-жа Ивелина Иванова, г-жа Милка Пеева, г-жа Галина Иванова, г-жа Светла Стойкова, г-н Антоний Димов, г-н Костадин Тотев, г-жа Пенка Добрева, г-жа Валя Радева, г-жа Елеонора. Княжева, г-н Антон Тодоров и г-жа Станка Динкова.
Благодаря Ви г-н Илиев за професионализма с, който сте подбрали и ръководите екипа си. Горда съм, че синът ми е възпитаник на повереното ви СУЕО Ал.С.Пушкин.
Бъдете здрави!

28.03.2020г.
С Уважение: гр. Варна
Нели Цочева, майка на Калоян Цочев


До
ДИРЕКТОРА на СУЕО“Ал.С.Пушкин“ гр. Варна

Благодарствен адрес

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР
Изказвам сърдечни благодарности на целия ви екип ,осъществил електронното обучение в училището ни.Родител съм на ученик от 7А клас ,предстоят ни важни изпити ,електронното обучение е важно за нас.
Благодаря и на всички преподаватели,ангажирани и всеотдайни в качественото изпълнение на обучението.
Благодаря и на класния ни ръководител,г-жа Ивелина Павлова, за търпението и вниманието ,което проявява към всеки един от нас,родител и ученик.
Благодаря й , за ползотворните часове по руски език,за всяко проверено домашно с обратен отговор,за допълнителните разяснения по уроците.Електронният учебен процес се провежда в контролиран и качествен ред.

С УВАЖЕНИЕ :
Павлин Георгиев Димитров- родител на Виктор Павлинов Димитров 7А клас.
20.03.2020г.


До директора г-н Илиев

Здравейте, искам да поздравя, Вас и целия екип на повереното Ви училище.
Впечатлена съм от бързината и адекватността на реакцията Ви относно он-лайн обучението, при създалата се обстановка в страната. Безкрайно креативни и отговорни! Отлично свършена работа! Не мога да не отбележа и личните качества на класния ни ръководител- Ивелина Павлова! Уникален педагог и човек! Вече трета година се удивлявам на неизчерпаемите й грижи за нашите деца, които я обожават! Винаги сме своевременно информирани за всички ангажименти на децата, свързани с учебната дейност. Отличната обратна връзка ни дава усещане на спокойствие и сигурност, в тази толкова важна учебна година за нашите седмокласници!
Адмирации за високия професионализъм на всички Вас!

Благодаря!

Поздрави-Виолета Градева


До ДИРЕКТОРА
на СУЕО “Ал.С.Пушкин“ Град Варна

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ, Г-Н ДИРЕКТОР
Искам да изкажа моите благодарности на институцията, която представлявате, за оказаното съдействие и бърза реакция при реализирането на електронното обучение на децата ни.
Искам да благодаря и на класния ръководител на 7А клас, г-жа Ивелина Павлова,за нейната всеотдайност, постоянна ангажираност и висок професионализъм в процеса на електронното обучение.Връзката „учител-родител“ е постоянна и много ползотворна за нас.
В ситуации, в които се нуждаем от помощ, хората, които са в състояние да отговарят на нуждите на други хора, са много важни.Госпожа Павлова непрекъснато ни доказва, че притежава необходимите качества, за да е една от тях.

С уважение:
Златка Димитрова-родител на ученик от 7А клас
26.03.2020г. 


ДО
Г-н Илиев
директор на СУЕО "Александър Сергеевич Пушкин", гр.Варна

Благодарствено писмо

Уважаеми Г-н Илиев,
Уважаеми учители,

Като родител на три деца/ Mагдалена Стоянова -VI б клас, Андрей Стоянов и Янислав Стоянов- IV г клас/ , които се обучават в СУЕО "Александър Сергеевич Пушкин" съм впечатлена от бързата Ви и своевременна реакция относно организирането и провеждането на онлайн обучението на учениците.
Бих искала да изразя своята благодарност за вашият професионализъм и компетентен подход при осъществяването на онлайн обучението.
Вие и всички учители за пореден път ни доказвате вашият професионализъм , отдаденост и неуморна грижа към всички ученици на СУЕО "Александър Сергеевич Пушкин". гр.Варна

С уважение:
Варта Шербечян


Благодаря за много добрата организация.
Напълно ви подкрепям!

С уважение:
Мария Чакърова


Казвам се Живка Дончева Димова, майка съм на Дойчин Стоянов Димов.

Синът ми е ученик при вас , в пети клас с класен ръководител Росица Николова.
Искам да приемете моите благодарности за бързата и точна организация на онлайн обучението.Регистрациите на децата бяха факт много скоро след оповестяването за начина на обучението от министерството.Надявам се да продължи така и занапред, защото форсмажорните обстоятелства заради които се наложи обучението във виртуална среда не зависят от самите нас.Този начин на преподаване от своя страна дава възможност и на нас родителите да сме запознати с материала който се представя на децата и какво се изисква от тях.
Отчитам труда и старанието на учителите, както и на цялото ръководство на учебното заведение.

Поздравявам ви, и ви желая бъдещи успехи!


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
от Албена Маринова, родител на Весела Маринова от 12 „а“ клас, гр. Варна

С настоящето писмо искам да изкажа благодарността си към ръководството и учителите от СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“- Варна, във връзка с онлайн обучението на учениците.
Искам да изразя цялата си благодарност и уважение, за вниманието и грижите, които положихте за нашите деца! Притесненията, които изпитвах, като родител на ученик в дванайсти клас, се оказаха напълно излишни.
Благодаря Ви за неуморния труд и благородство, за компетентните грижи към нашите деца и за безкористното внимание, което ни дават всички учители, без да се щадят! Впечатлена съм от бързата реакция, но още повече от проявените на място етичност и дълбоко човешко отношение в тази кризисна ситуация. Те са безкрайно необходими на нас.
Наблюдавайки учебния процес считам че всички заедно с общи усилия ще успеем да преминем през тази трудност, която се изпречи на пътя ни и ни изкара от свободното ни ежедневие.
Пожелавам здраве, на Вас и Вашите семейства, много късмет и професионални успехи и дано във всяко учебно заведение в страната има хора като Вас, за да бъдем всички останали спокойни за бъдещето на нашите деца!

29.03.2020 г.


 Здравейте, г-н Илиев!

Майка съм на седмокласник и искам да споделя, че предвид създалата се световна пандемия и въведеното извънредно положение в нашата страна, въведеното дистанционно обучение е на ниво, всички преподаватели се стараят да комуникират с всички ученици и да обсъждат учебния материал.

Доника Жекова


Уважаеми г-н Директор,

Пиша Ви от името на Ученическия съвет на училището, като негов председател.

Аз, Виктория Панайотова, искам да изкажа моите лични благодарности към цялото ръководство на това прекрасно училище и към съучениците ми, защото заедно успяваме да се справим в това тежко време.
Ученичка съм в 10,,в"клас и както знаете тази година е важна за нас. Всички бяхме притеснени относно онлайн обучението,защото никога не сме правили подобно нещо. Целият ни клас влиза в часовете, пази се тишина, учителите обясняват, ако има нужда повтарят стария материал, който не сме усвоили.Задават ни въпроси, дават домашни работи и следят стриктно за изпълнението им. Изключително съм щастлива от факта, че заедно успяваме да се справим и процесът идва от двете страни. Онлайн обучението е нещо много полезно, защото се дават повече реферати, презентации и по този начин ние се задълбочаваме в темите, придобиваме много нови знания.Процесът се осъществява наистина перфектно, без да има проблеми между учениците и учителите.
Като Председател на ученическия съвет си позволявам да говоря от името на всички ученици,а не само от мое. За нас най-важно е всичко да се случва и прави с удоволствие. Онлайн обучението е ново,а знаете,че всичко ново е интересно и магично.
Благодаря на целия педагогически колектив на СУЕО,,А.С.Пушкин" и най-вече на г-н Илиев за прекрасното време, което прекарваме заедно в часовете.
Ние сме силни заедно! Ние можем!
Благодаря Ви, съученици,че не приемате това като губене на време.
Бъди добър,предай нататък!
Приятен ден!

Виктория Панайотова
Председател на УС към СУЕО,,А.С.Пушкин"


Уважаеми г-н Илиев,

С огромна благодарност се обръщам към Вас в този изключително труден момент за всички.
Родител съм на ученичка от 10,,в" клас. Искам да споделя своите лични наблюдения по провеждането на онлайн обучението в 10 клас. Преподавателите влизат абсолютно точно в часовете си. Само първия и втория ден имаше известни малки неудобства, свързани с платформите. След това всичко протича нормално. На децата им се дават домашни задачи и се следи за навременното им изпълнение. Ако не е написано домашното, учителят пише в групата, в която сме и ние-родителите. Много добро впечатление прави това, че сега не може без домашна работа да си в час. Контролът е много голям.
Използват се видео разговори, препитвам се учениците и заедно изпълняват поставените им за часа упражнения.Часовете се уплътняват максимално. По някои предмети дори не им стига времето.
Много добро впечатление прави и друго нещо. Сега ученици и учители са много сплотени. Отношенията са приятелски. Всички искат да се излезе максимално бързо от тази ситуация. Искат да ходят на училище!Да се видят, да се прегърнат, да са заедно. Това е нещо прекрасно-тази криза роди единство!
Г-н Илиев,благодаря Ви за всичко, което Вие лично и с колектива направихте в училище.
Безкрайни благодарности към всички учители! Дерзайте в тази тежка световна криза, Вие, учители и ученици, ни дадохте на нас, родителите, нагледен урок. Показахте ни колко много сте израснали и сплотени.
Ако преди е имало конфликт, учител-ученик,то той сега не съществува.
Вие сега сте заедно, уверено вървите, рамо до рамо"С дистанция метър и половина" по пътя към класните стаи.
Поклон пред всички Вас отново, учители.
В трудните моменти се раждат героите.
Гордея се, че детето ни учи във вашето училище, г-н Илиев!
Бъдете здрави!

Мадлен Петрова-Стоянова
Родител


Уважаеми господин Илиев,

Благодаря Ви за създадената организация за електронното обучение в училище.
Изказвам голяма благодарност и на всички учители, които поднасят много добре учебното съдържание.

Грета Тодорова
Родител на ученик от 8г клас


До директора
г-н Светлан Илиев
и ръководството на СУЕО Ал. С. Пушкин

Здравейте,
Казвам се Мирослава Методиева и съм родител на ученик от 1-ви Б клас.
В създалата се обстановка искам да благодаря на Вас и всички учители за бързата организация на учебния процес.
Благодаря на г-жа Наталия Димитрова (класен ръководител на 1-ви Б клас) за вниманието, търпението, загрижеността и отношението, което има към всеки.
Получаваме ежедневно задачи, по които работим, насоки как да обясним новия материал и винаги имаме обратна връзка. Децата получават и задачи, които да ги разсеят от скуката вкъщи.
Имаме първата реколта засяти бобчета.
Надявам се да оправдаем доверието, което целият екип на СУЕО „А. С. Пушкин“ ни гласува, на нас родителите.

Бъдете здрави!


Благодарствено писмо

Уважаеми Г-н Директор,
уважаеми учители,

Благодарим ви за организираното онлайн обучение.

Признателни сме за вашия труд. Както вие, така и ние го правим за първи път и то успешно.
Когато работим и мислим заедно, по един и същи начин, задължително ще успеем.
Искаме да ви уверим, че ще представим достойно училището и ще защитим неговия авторитет във времето на извънредната криза.

Благодарим Ви!

С пожелания за здраве и успешна работа,

Тодор Момчилов Тачев
Стефан Деянов Георгиев
Ивайло Веселинов Иванов
Майкъл Андреев Георгиев
Александър Николаев Стоименов
Мартин Стаматов Стаматов
Членове на Ученически съвет


Благодарствено писмо

от Олга Томова-Куцарова 
родител на ученик от IIб клас


Уважаеми г-н Илиев,
Директор на СУЕО „Ал.С.Пушкин“гр.Варна

Уважаеми учители от СУЕО „Ал.С.Пушкин“гр.Варна

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Искам да изкажа благодарност на цялото ръководство и на учителския колектив на СУЕО "Ал.С.Пушкин" гр.Варна.
За краткото време, с което учителите разполагаха, успяха да организират и мотивират децата ни да работят от вкъщи, усвоявайки и затвърждавайки материала за 5-ти клас.
Успяхте да проектирате нави виртуални класни стаи за изключително кратко време. Приехте мисията да преподавате по един нов начин за всички - ученици и родители. Намерихте решения, благодарение на които днес децата от 5 А клас учат пълноценно от разстояние в един труден за всички период на изпитание.

Благодаря Ви, че успяхте буквално за часове да се справите с всички трудности, които стояха пред вас.
Ние Ви се доверихме и Вие не ни разочаровахте, нещо повече - доказахте, че пред вас няма прегради.

Петя Димитрова


Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О П И С М О

към екипа на СУЕО“Ал. С. Пушкин“ – гр.Варна

от Албена Димитрова Ташева

Уважаеми г-н Светлан Илиев,
Уважаемо Ръководство,
Уважаеми Учители,
Уважаеми Служители,

На нас като родители и на вас като педагози се пада отговорността да преживеем труден период в живота си. Период, в който трябва да преосмислим ежедневието си, приоритетите си, това че най- простите неща, най- обикновените неща са най- нужни.
Децата са нашето бъдеще, те са нашата надежда за нещо по-добро, за нещо по-хубаво.Те са нашата утеха за нашите грешки и неуспехи. Те са нашият смисъл.
Да видя радостта в очите на децата ми за мен е най-голямата награда. Радост от постигане на непостижимото, от реализиране на едно добро дело, от подадена ръка в труден момент.
Искам да благодаря за неуморния труд, за екипността, за отговорността, за професионализма!
Да благодаря за най- нужната човешка черта загрижеността, съпричастността!
Искам да благодаря за радостта в очите на децата ми!!

А. Ташева


 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top