• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

     

Добре дошли в страницата на СУЕО "Ал. С. Пушкин"


"Отключете своя езиков потенциал"

През 1974г. в морската столица на България град Варна се открива един храм на знанието, един „паметник неръкотворен“, който „праха ще надживее и тленност ще сломи“, носещ името на автора на тези стихове великия руски поет Александър Сергеевич Пушкин.

И този храм- паметник започва своето пътуване към бреговете на света, за да достигне до мечтаното пристанище. Пътят е труден, защото трябва да се бори с водовъртежа на живота , да спре за малко в едно сигурно пристанище и да продължи отново.

В Средно училище с езиково обучение "Ал. С. Пушкин"- Варна  се обучават 1597 ученици от подготвителни групи до дванадесети клас. В училището е въведено ранно чуждоезиково обучение. Първи чужд език се изучава от първи клас, а втори чужд език от втори клас.

В гимназиалния етап се осъществява чуждоезиково профилирано обучение с първи чужд език: английски, немски, френски, италиански и руски, а вторият чужд език за всички профили "Чуждоезиков" / английски, френски, италиански и немски/ е руски език. Приоритетите на дейността на училището се фокусират върху равнището на ранноезиковата подготовка, интензивна чуждоезиково обучение след 7. клас, засилена компютърна подготовка, овладяване на иновативни информационни технологии, както и проактивно гражданско образование.

Едни от основните приоритети са подобряване на ключовите компетентности и умения на учениците, насърчаване участието им в демократичния живот на България, активната им гражданска позиция, осъществяване на междукултурен диалог, социално приобщаване и солидарост чрез повишаване квалификацията и мотивацията на техните учители. 

Обучението на всеки ученик е уникално. Намери своето академично предизвикателство.

 

За достъп чрез Фейсбук до страницата "Професии На Бъдещето - Варна 2022", влезте в профила си или създайте акаунт.

За достъп чрез Инстаграм използвайте линк:
https://www.instagram.com/tsentarzakariernoorientirane/

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top