• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

     

Добре дошли в страницата на СУЕО "Ал. С. Пушкин"


"Отключете своя езиков потенциал"

През 1974 г. в морската столица на България град Варна се открива един храм на знанието, един „паметник неръкотворен“, който „праха ще надживее и тленност ще сломи“, носещ името на автора на тези стихове – великия руски поет Александър Сергеевич Пушкин.

Този храм-паметник започва своето пътуване към бреговете на света, за да достигне до мечтаното пристанище. Пътят е труден, защото трябва да се бори с водовъртежа на живота, да спре за малко в едно сигурно пристанище и да продължи отново.

В Средно училище с езиково обучение "Ал. С. Пушкин"- Варна се обучават около 1300 ученици от първи до дванадесети клас. В училището е въведено ранно чуждоезиково обучение. Първи чужд език се изучава от първи клас, а втори чужд език – от втори клас. В гимназиалния етап се осъществява чуждоезиково профилирано обучение с първи чужд език английски, италиански и руски, а още от осми клас се включва и изучаването на втори чужд език.
Вече се утвърди и професионалната паралелка „Електронна търговия“ с интензивно изучаване на немски език и втори чужд език английски.

Приоритетите в дейността на училището се фокусират върху равнището на ранноезиковата подготовка, интензивното чуждоезиково обучение след седми клас, засилената компютърна подготовка, овладяването на иновативни информационни технологии, както и проактивното гражданско образование.

Едни от основните приоритети са свързани с подобряване на ключовите компетентности и умения на учениците, насърчаване на участието им в демократичния живот на България, активната им гражданска позиция, осъществяването на междукултурен диалог, социално приобщаване и солидарност чрез повишаване квалификацията и мотивацията на техните учители.  

 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top