• info-400031@edu.mon.bg
 •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Председател:

Светослав Атанасов Пармаксъзов(12. г)

Членове:

 • Александра Петрова Петрова(10 б)
 • Александрина Христова Иванова(11. г)
 • Благомира Даниел Бъчварова(10 а)
 • Васил Виталиев Витанов(12. г)
 • Велиан Георгиев Тодоров(12. в)
 • Виктория Добромир Маринова(11. б)
 • Виктория Радославова Радева(12. а)
 • Георги Стефанов Недев(10 в)
 • Даниела Калоянова Попова(8 а)
 • Даяна Пламенова Панайотова(10 г)
 • Деница Светлинова Георгиева(11. а)
 • Жасмина Веселинова Лазарова(9 г)
 • Ивайла Атанасова Михова(9 б)
 • Ивайла Сава Дариткова(9 г)
 • Йоана Павлова Костова(9 в)
 • Константин Калоянов Павлов(8 б)
 • Кристина Ивайло Димитрова(11. в)
 • Лилла-Илона Жолт Ловаш(8 г)
 • Павел Йорданов Христов(12. б)
 • Полина Людмилова Стойнева(8 в)
 • Рим Казем Муайад(11. г)
 • Санта Стоянова Янкова(9 а)

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top