• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Безопасна работа в Интернет и спазване на авторските права

Препоръки за сигурност при дистанционно обучение: Препоръките са важни както за учители, така и родителите.

НАРЪЧНИЦИ ОТ SAFENET.BG

ЗА ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ презентация отвори 


Учебна 2023/2024 година

Във връзка с планирани мобилности за  учители започва процедура за подбор на участници по проект 2023-1-BG01-KA122-SCH-000134999, програма Еразъм+, дейност КА122 -  "Мултидисциплинарно преподаване и учене", срок на изпълнение на проекта 1.06.2021г.-30.09.2024г.

Необходими документи: мотивационно писмо и сертификат за владеене на езика. Срок: 16.06.2021г

Резултатите от подбора ще се обявят до 22.06.2021г.  

Сайт на проекта

 

 


Учебна 2022/2023 година

Дни Еразъм 2022 

Ще намерят място в нашето училище на 13 и 14 октомври 2022 програма; снимки, видео

Национална конференция "Въздействие на програма Еразъм+ върху развитието на младежта, туризма и сектора на професионалното образование и обучение в България" от ЦРЧР и Националният експертен екип на ПОО(28-30.09.2022г).


Учебна 2021/2022 година

Резултати от работата по проект "Училище на бъдещето - уча, прилагам, експериментирам, създавам." - блог на проекта /отвори/

Чрез настоящият проект сме реализирали следните цели: Фокусирано обучение по пет направления-наука, технология, инженерство, изкуства и математика – СТЕАМ. Активно използване на актуални информационни технологии. Приложение на иновативни методи на преподаване- обърната класна стая, смесено обучение, работа в екип и др. и използване инструменти за преподаване и успешно онлайн обучение. Осъвременяваме методиката на обучението по чужд език, вкл.CLIL. Прилагаме качествено профилирано чуждоезиково обучение. Изграждаме по-модерна, динамична, ангажирана и професионална среда. Участието на учителите в програма Еразъм+ дава възможност за квалификация и разкрива европейски хоризонти.

Програма Еразъм+, 2021-2022

    

Във връзка с планирани мобилности започва процедура за подбор на участници за проект по програма Еразъм+, дейност КА1 -  "Училище на бъдещето - уча, прилагам, експериментирам, създавам.", срок на изпълнение на проекта 1.09.2021г.-31.08.2022г.

Необходими документи: мотивационно писмо и сертификат за владеене на езика. Срок: 15.09.2021г

Резултатите от подбора ще се обявят до 01.10.2021г.  

Европейски ден на езиците 26.09.2021

 Европейски ден на езиците | Британски съвет