• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

 О Б Я В А

СУЕО „Ал. С. Пушкин” открива конкурс за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост,
находящи се в сградата на училището на адрес град Варна, ул. „Проф. Н. Державин” 12,
съгласно заповед № 1969/16.06.2014 год. на Кмета на Община Варна

пълен текст на обявата - м. юни 2018 г.

протокол от заседание

пълен текст на обявата - м. юли 2018 г.

 


Международен конкурс за училищни проекти 
Конкурсът се провежда в рамките на международната образователна програма SPARE (най-големият образователен проект, свързан с устойчива енергия, промени в климата и околната среда) и на световното десетилетие на ООН за „Образование в устойчиво развитие” с подкрепата  на Норвежкото общество за защита на природата и INFORSE (Международна мрежа за развитие на устойчива енергетика). Конкурсът се провежда под мотото:
Да съхраним климата – да започнем с прости енергийни решения
Категория 2: Първа награда
„Енергийно независимо екоучилище”
Автор: Боряна Монева Xа клас
VIII СОУПЧЕ „Ал.С.Пушкин”, гр. Варна

Ръководител: Розалина Димитрова, превод: Татяна Гълъбова
Проектът се осъществи с помощта и идеята на Страхил Бельовски, Калоян Стоянов и Васил Илиев.
Наградите на националния конкурс (освен правото за участие на международния конкурс за наградените 5 проекта) тази година ще бъдат сертификати, тениски и модели тип конструктори, снабдени с фотоволтаични панели.

Ако искате да прочетете проекта (изтегли)

РЕГИОНАЛНИ КОНКУРСИ

XIX национална конференция по Български език и литература, история и философия на тема"Човекът във времето - диалог и мълчание" - материали - кликни тук (изтегли-rar)

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ

Национален конкурс за написване на стихотворение и есе "Живеем в земята на Ботев" - материали - -кликни тук (изтегли -rar)

Литературен конкурс -"Език свещен на нашите деди" - кликни тук (изтегли-jpg)

МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ

няма текуща...

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top