• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Въпросник за тормоза от връстниците в училище

      Въпросникът е предназначен за учениците от IV до XII клас, като в него няма правилни и  неправилни отговори. 

     Уважаеми ученици,
след като прочетете всеки въпрос, отбележете верния според вас отговор. От значение е само личното мнение. Може да посочите повече от един отговор на въпросите.
     Въпросникът е анонимен и не е необходимо да пишете имената си.

     Благодарим ви за участието! 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top