• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Платформи за създаване на уроци:

https://ed.ted.com/ - Платформата е изключително подходяща както за работа в клас, така и за самостоятелно учене и самопроверка. Може да се изполва всяко публикувано в Youtube.com видео, да се редактира. Има 5 стъпки:

  • Гледай видеото – кратък филм с продължителност от 3 до 5мин.;
  • Помисли – може да създадем кратък тест, въпрос със свободен отговор, който да провери дали ученикът е запомнил основни понятия и може ли да ги възпроизведе;
  • Задълбочи се в темата – ученикът получава по-задълбочени знания по темата. Може да му се задат въпроси за да се установи дали е разбрал логическите връзки между отделните компоненти;
  • Дискутирай – ученикът може да изрази своето мнение или да дискутира с други ученици;
  • В края…- поставяме задача, която ученикът изпълнява смостоятелно и може да се провери в час.

 Edpuzzle.com – Платформата е изключително подходяща както за работа в клас, така и за самостоятелно учене и самопроверка. Може да се изполва всяко публикувано в Youtube.com видео, да се редактира, както и урок от Ted-ed. Интегрирана е с Google classroom.

Тестовите въпроси се поставят по време на гледането. Ученикът веднага може да разбере дали отговора му е верен. Много добре се свързва с Google Classroom. Списъка с учениците може да се пренесе на платформата, без да има нужда от нов акаунт. Напредъка и развитието на всеки ученик може да се проследи за всеки урок – кой урок гледа, колко време му е нужно за да завърши гледането, на колко въпроса е отговорил. Нов урок се публикува в Google Classroom само с един клик – Update!

Khan Academy – е една от най-популярните платформи сред учителите по информатика, защото предлага много курсове свързани с информационните технологии и програмиране. Екипът от учениците се създава от учителя. Той възлага задачите на учениците и може да проследи прогреса им.

eduCanon – е безплатна услуга, която е предназначена да помогне на преподавателите да  използват в Обърната класна стая, като добавят интерактивни въпроси към видеоклипове от YouTube, Vimeo и Teacher Tube.

Един инструмент за създаване на собствени видео уроци.

https://screencast-o-matic.com/ - Изключително интуитивен, не изисква регистрация. Беазплатен. Записва всички действия на екрана със или без звук. Разрешава редактиране на клипа. Файла може да се запише на компютъра.

Интересни инструменти за работа:

Мисловни карти:

https://www.mindomo.com/

https://www.mindmeister.com/

Презентации:

https://www.genial.ly/interactive-content-education

https://www.prezi.com

https://www.pawtoon.com

Заснимане на екрана:

https://www.screencastify.com/

https://screencast-o-matic.com/screen-recorder

Добавена реалност:

https://quivervision.com/

https://arloopa.com/

Възможности за образование на Google:

https://www.google.com/earth/education/resources/

Пъзели:

https://www.jigsawplanet.com/

Електронна книга

https://www.storyjumper.com/

За гласуване

https://www.mentimeter.com/

Всичко на едно място

https://wakelet.com/

 

Използването на информационните технологии и подбора на правилните инструменти подпомага обучението. Прилагането им не е самоцелно. Успехите на учениците се дължат на усвоените умения за правилното планиране, подход и осъществяване в учебната дейност. Технологиите са в помощ на учителя да реализира планираното обучение и създават средство на ученика да се възползва от всички предоставени възможности по най-гъвкав начин.

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top