•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

РЕД ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В IХ - ХII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022г.

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Електронният прием за учебната 2022/2023 година ще стартира на 30.05.2022 година и ще протече по утвърден „График на дейностите“.

Електронна система за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2022/2023 година 


ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС


 

Архив прием 2021 / 2022 г 

Архив

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top