Печат
Посещения: 22431

Учебни смени

За втори срок на учебната 2021/2022 г. учебните занятия ще се провеждат както следва:


І смяна – I - II клас
начало на учебните часове  8.20 часа

І смяна – III - VIII клас
начало на учебните часове  7.30 часа

ІІ смяна – IX - XII клас
начало на учебните часове 13.30 часа

І клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.20 часа

ІI клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.20 часа

ІII клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 7.30 часа

ІV клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 7.30 часа


Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година