Печат

Учебната 2021/2022 година ще започне на 15 септември 2021 г.

 

Тържествено откриване на учебната година:

I и VIII клас - 8.30 ч.  в двора на училището

II , III , IV клас - 9.30 ч. в двора на училището

V , VI , VII клас - 10.30 ч. в двора на училището

IX, X , XI , XII клас - 11.30 ч. в двора на училището