Печат

Ръководството на СУЕО „Ал. С. Пушкин“ ви уведомява, че родителските срещи за първи, пети и осми клас, за учебната 2021/2022 година, ще се проведат при следния график:

  • Първи клас на 02.09.2021 г. от 17.30 ч. в Актовата зала на училището.
  • Пети клас на 02.09.2021 г. от 18.00 ч. в класните стаи.
  • Осми клас на 02.09.2021 г. от 18.30 ч. в Актовата зала на училището. 

Служител на училището ще се обади по телефон на родителите на децата от първи клас , за да съобщи в коя паралелка ще е ученикът.

На основание ЗЗЛД нямаме право да публикуваме в сайта списъци с имената на децата.

На родителската среща присъства само един от родителите, без учениците, снабден с предпазна маска. Разстоянието между присъстващите в залата ще е според заповедта на министъра на здравеопазването.