Проект "Твоят час;

В СУЕО „ Ал. С. Пушкин“- Варна се осъществяват дейности по проект "Твоят час". Създадени са 12 групи за преодоляване на обучителни затруднения и 33 групи по интереси. Заети са общо 705 ученици. 
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Още...сайт на проекта /кликни тук/ снимки в галерията /кликни тук/

Проект "Иновации, нови технологии и професионализъм в класната стая"

СУЕО „ Ал. С. Пушкин“- Варна е партньор по програма „Еразъм +“. Участници в проекта са ученици и учители от училището. 
Темата на проекта е свързана с подобряване качеството на работа с учениците чрез насърчаване на техните учители да развиват и усъвършенстват своите възможности - да преподават, обучават и да работят с младежи . Да се засили международното измерение на младежките дейности и ролята на учителите чрез осъществяване на мобилности и сътрудничество между заинтересованите страни в областта на образованието, обучението и младежта.
сайт на проекта/кликни тук/

Проект "Responsibility-today and tomorrow"

VIII СОУПЧЕ „ Ал. С. Пушкин“- Варна е партньор по секторна програма „Коменски“ на Програмата „Учене през целия живот“. Водещата страна е Австрия. 
Темата на проекта е „Отговорността - днес и утре“. Като участници в проекта учениците от VIII СОУПЧЕ „ Ал. С. Пушкин“- Варна ще имат съвместни дейности с учениците от училището в Шлосщайн (Fachschule Schloss Stein)
сайт на проекта/кликни тук/

Проект "УСПЕХ"

ПРОЕКТ "Не на агресията, да на доброто!" -

Кампания на ученическия съвет, озаглавена "Не на агресията, да на доброто!" .Децата периодично .....отвори

ПРОЕКТ "Дом, скъп дом!" - отвори

VIII СОУПЧЕ „ Ал. С. Пушкин“- Варна е партньор по секторна програма „Коменски“ на Програмата „Учене през целия живот“. Водещата страна е Германия, а останалите партньори са Чехия, Полша, Исландия, Испания и 
Турция. Темата на проекта е „Дом, скъп дом“. Като участници в проекта учениците от VIII СОУПЧЕ „ Ал. С. Пушкин“- Варна ще изготвят календар за 2013 година с фиксирани в него националните празници на страните, участващи в програмата. От 01.10 до 06.10.2012 година в Исландия се проведе първата работна среща на ръководителите по 
проекта, прието беше програма за работа, ангажиментите на всяка една от страните и график за провеждащите се мобилности. Темата на проекта има за цел съзнателно и активно да насърчава учениците към активно 
гражданско отношение, уважение към историята и културата на всяка една държава, да се научат да живеят заедно, условие на съвременния глобализиращ се свят.

Да си добър е лесно!

Работа по проект на учениците от трети клас
-Димана Ангелова 3в - отвори
-Янко Станев 3в - отвори
-Лично творчество-Лили Хранова, Мария Стоянова, Михаил Мутафов, Александър Стоичков, Юлияна Ралчева- отвори

Проект "Болгария - моя страна"- на руски език

Презентация - Алекс Шибилев - 3в клас (отвори); презентация - Никол Меледжиева - 3в клас - (отвори)

Проект за олимпиадата по "Гражданско образование"

Презентация (изтегли) автор: Боряна Монева 10а

"Варна – моят древен и нов град”

проект към община Варна, тема за нашето училище: „Етносите във Варна преди и сега”, историята на града от гледна точка на неговите жители, с техните етнически и културни особености.

„Моят клуб – моята врата към света”

спонсориран от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Да направим училището привлекателно за младите хора”, съвместно с МОМН. В училището се създава британски клуб, който провежда сбирки, чествания и различни други мероприятия, посветени на запознаването на учениците с британската история и култура.

„Евроскола

програма за участие на ученици в симулирани дебати на Европарламента в Страсбург, датата за нашето училище заедно с още 500 ученика от държави, членки на ЕС – 21 май 2010 г., инициативата е в рамките на Европейския младежки парламент