Печат
Посещения: 15990

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  • Обучението се извършва по учебния план на съответния клас и профил