•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

За проблеми при работата в електронна среда изпратете съобщение на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Правила и мерки за намаляване на рисковете от инфекция с COVID-19 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година
Учебни смени за първи срок на учебната 2021/2022 година
Организация на учебния ден за учебната 2021/2022 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2021/2022 г.
Стратегия за развитие на училището за периода 2021/2024 учебна година
План за действие и изпълнение на стратегия за развитие на училището за периода 2021/2024 учебна година
Годишен план на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2021/2022 г.
Етичен кодекс на училищната общност при СУЕО "Ал. С. Пушкин"
Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите в I, II и III клас.
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Система от мерки за повишаване на качеството на образованието през учебната 2021/2022 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за взаимодействие и партньорство между училището и семейството за учебната 2021/2022 г.
Система за оповестяване в случай на инциденти и извънредни ситуации

Бланки за документи


Организация на учебните занятия от 31.05.2021 г.

  • 10.05 – 14.05.2021г.- І – ІV, V, VІ, ІХ, ХІ, ХІІ клас – присъствено обучение - VІІ, VІІІ, Х клас – обучение в електронна среда
  • 17.05. – 28.05.2021г. - І – ІV, VІ, VІІ, VІІІ, Х, ХІ клас – присъствено обучение - V, ІХ клас – обучение в електронна среда  

Разписание на часовете за периода 10.05. - 28.05.2021 г.

Разписание на часовете за периода 26.04. - 29.04.2021 г.

Организация на учебните занятия от 12.04-29.04.2021 

Разписание на часовете от 12.04-29.04.2021

Организация на учебните занятия от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително 

Разписание на часовете за периода 18.02. - 02.03.2021 г.

Разписание на часовете за периода 04.02. - 17.02.2021 г.

Присъствено провеждане на образователен процес за учениците от начален етап от 04.01.2021 г.

Заповед за обучение на учениците от V до XII клас в електронна среда от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

Организация на учебните занятия от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. включително 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година 
Организация на учебния ден за учебната 2020/2021 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2020/2021 г.
Стратегия за развитие на училището за периода 2021/2024 учебна година
План за действие и изпълнение на стратегия за развитие на училището за периода 2021/2024 учебна година
Годишен план на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2020/2021 г.
Етичен кодекс на училищната общност при СУЕО "Ал. С. Пушкин"
Модел за работа на училището през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19
Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите в I, II и III клас.
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Система от мерки за повишаване на качеството на образованието през учебната 2020/2021 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за взаимодействие и партньорство между училището и семейството за учебната 2020/2021 г.
План на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата
План за действие за безопасност на движението по пътищата
Система за оповестяване в случай на инциденти и извънредни ситуации

Схема за влизане и излизане на учениците в сградата на училището
Схема за класни стаи за учебната 2020/2021 година

Правила за използване на електронен дневник

Заявление за отсъствие на ученик - до класния ръководител
Заявление за отсъствие на ученик - до директора
Заявление за освобождаване на ученик от учебни часове по ФВС- до директора

Заповед за задължителни правила и мерки 
за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

Процедура за прием и обучение на учениците 
в самостоятелна форма на обучение

Съобщение
от директора на СУЕО "Ал.С.Пушкин" 
до родителите

Информация за смените и началото на учебните часове за учебната 2020/2021 година

 


 

Заповед за задължителни правила и мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

  

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година 

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2019/2020 г.

Стратегия за развитие на училището за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година
Политика и мерки за подобряване качеството на образователния процес в СУЕО "Ал. С Пушкин"
Годишен план на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2019/2020 г.
Етичен кодекс на училищната общност при СУЕО "Ал. С. Пушкин"
Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите в I, II и III клас.
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Система за оповестяване в случай на инциденти и извънредни ситуации
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги, за подкрепа на деца и семейства

Правила за използване на електронен дневник

Заявление за отсъствие на ученик - до класния ръководител
Заявление за отсъствие на ученик - до директора

 

АРХИВ
 

 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2021
Go to top