•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ


04 септември 2019 г.  17.30 часа - обща родителска среща в актовата зала  - първи клас

04 септември 2019 г.  18.30 часа - обща родителска среща в актовата зала  - осми клас

 


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година 

Организация на учебния ден за учебната 2018/2019 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2018/2019 г.Политика и мерки за подобряване качеството на образователния процес в СУЕО "Ал. С Пушкин"
Годишен план на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2018/2019 г. 
Стратегия за развитие на училището за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година
Етичен кодекс на училищната общност при СУЕО "Ал. С. Пушкин"
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Политика и мерки за подобряване на качеството на образователния процес
Практически насоки за действията, които ученици и учители трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги, за подкрепа на деца и семейства
График за дежурство на учителите за втори срок на учебната 2018/2019 година

 

 

 


 АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

 Униформено облекло за приетите в 8 клас (отвори)

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СГРАДИТЕ НА СУЕО "Ал. С. ПУШКИН"

 
ПРАВИЛНИК за дейността на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2017/2018 г.
Годишен план на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2017/2018 г.
Стратегия за развитие на училището за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година
Етичен кодекс на училищната общност при СУЕО "Ал. С. Пушкин"
Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУЕО "Ал. С Пушкин"
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Практически насоки за действията, които ученици и учители трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги, за подкрепа на деца и семейства

 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов @ и Йорданка Димитрова @ от Випуск 2019
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2019
Go to top