•  pushkin@sueovarna.com
 •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Учебна 2020/2021 година

 

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ КРЪГ 

 • Математика - 16.01.2020 г.
 • Български език и литература - 23.01.2021 г.
 • Физика  - 15.01.2021 г.
 • Астрономия - 15.01.2021 г.
 • Руски език - 09.01.2021 г.
 • История и цивилизация - 16.01.2021 г.
 • География и икономика - 23.01.2021 г.
 • Английски език - 15.01.2021 г.
 • Немски език - 15.01.2021 г.
 • Италиански език - 15.01.2021 г.
 • Химия и опазване на околната среда - 23.01.2021 г.
 • Знам и мога за ученици от IV клас - 23.01.2021 г.
 • Философия - 15.01.2021 г.
 • Биология и здравно образование - 25.01.2021 г.
 • Информационни технологии - 08.01.2021 г.

Архив олимпиади

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2020
Go to top