•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Учебна 2019/2020 година

Разпределение по зали на участниците в областния кръг на ученическата олимпиада по Български език и литература - 22.02.2020 г.

 Областният кръг на ученическата олимпиада по български език и литература ще започне в 9.00 часа на 22.02.2020 г. в СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“, гр. Варна, ул.“Проф. Николай Державин“ 12.

В изпитния ден е необходимо:

  • Учениците да се явят до 8.30 часа в сградата на СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“, гр. Варна;
  • Да носят документ за самоличност (ученическа карта, ученическа книжка, лична карта или паспорт)
  • Да носят химикали, пишещи със син цвят – 2 броя.

 

Класирани за областен кръг на националната олимпиада "Знам и мога"

Резултати от общински кръг на националната олимпиада "Знам и мога"

Класирани за областен кръг на националната олимпиада по Немски език

Класирани за областен кръг на националната олимпиада по Италиански език

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Италиански език

Класирани за областен кръг на националната олимпиада по Физика

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Физика

Класирани за областен кръг на националната олимпиада по История и цивилизация - VIII - XII клас

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по История и цивилизация - VIII - XII клас

Класирани за областен кръг на националната олимпиада по История и цивилизация - V - VII клас

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по История и цивилизация - V - VII клас

Класирани за областен кръг на националната олимпиада по География и икономика

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по География и икономика

Класирани за областен кръг на националната олимпиада по Руски език

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Руски език

Класирани за областен кръг на националната олимпиада по Български език и литература

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Български език и литература

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по математика

Класирани за областен кръг на националната олимпиада по математика

График за провеждане на общинския кръг на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година


Учебна 2018/2019 година

Резултати от Национално математическо състезание "Европейско кенгуру"

Резултати от общински кръг на националната олимпиада "Знам и мога"

Класирани за областен кръг на националната олимпиада "Знам и мога"

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по география и икономика

Класирани за областен кръг на националната олимпиада по география и икономика

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по история и цивилизации

Класирани за областен кръг на националната олимпиада по история и цивилизации

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по математика

Класирани за областен кръг на националната олимпиада по математика

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Български език и литература V клас

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Български език и литература VI клас

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Български език и литература VII клас

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Български език и литература VIII клас

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Български език и литература IX клас

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Български език и литература X клас

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Български език и литература XII клас

Класирани за областен кръг на националната олимпиада по Български език и литература

 


Учебна 2017/2018 година

Протокол за допуснати ученици до областен кръг на националната олимпиада по Руски език

Протокол за допуснати ученици до областен кръг на националната олимпиада по Български език и литература

Протокол за допуснати ученици до областен кръг на националната олимпиада по математика

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2019
Go to top