•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

График за консултации с ученици и приемно време за родители - I срок на учебната 2021/2022 година
График за класни работи - I срок на учебната 2021/2022 година
График за контролни работи и писмени изпитвания - I срок на учебната 2021/2022 годинаГрафик за консултации с ученици и приемно време за родители - II срок на учебната 2020/2021 година
График за класни работи - II срок на учебната 2020/2021 година
График за контролни работи и писмени изпитвания - II срок на учебната 2020/2021 година


График за консултации с ученици и приемно време за родители - I срок на учебната 2020/2021 година
График за класни работи - I срок на учебната 2020/2021 година
График за контролни работи - I срок на учебната 2020/2021 година
График за изпити в самостоятелна форма на обучение - учебната 2020/2021 година - редовна сесия 


График за консултации с ученици и приемно време за родители - I срок на учебната 2019/2020 година
График за класни работи - I срок на учебната 2019/2020 година
График за контролни работи - I срок на учебната 2019/2020 година


График за консултации с ученици и приемно време за родители - II срок на учебната 2018/2019 година
График за класни работи - II срок на учебната 2018/2019 година
График за контролни работи - II срок на учебната 2018/2019 година


График за консултации с ученици и приемно време за родители - I срок на учебната 2018/2019 година
График за класни работи - I срок на учебната 2018/2019 година
График за контролни работи - I срок на учебната 2018/2019 година
График за изпити в самостоятелна форма на обучение - учебната 2018/2019 година - редовна сесия 

 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2021
Go to top