• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Какво представлява коронавирусът и какво трябва да направим

 

Как да предпазим себе си и другите

 

Информация от Националния център по заразни и паразитни болести

 


Съветите на училищните психолози

 

 

Агресия и агресивност

Дистанционна форма на психологическа подкрепа

Личностен въпросник по Айзенк за VIII а, б, в, г клас

Въпросник за тормоза от връстниците в училище

Дистанционна форма на психологическа подкрепа на ученици, родители и учители от училищните психолози

Как да преодолеем тревожността

Самоконтрол

Как да развием самодисциплина

Грижата и общуването с децата по време на карантина

Какво е асертивност и как да бъдем асертивни

Тест за асертивност

Какво е емпатия и как да станем емпатични

Тест за самооценка на емпатичните способности

Какво да променим в себе си, за да бъдем по-добри родители

Какво да променим в себе си, за да бъдем по-добри родители / II част /

Какво да променим в себе си, за да бъдем по-добри родители / III част /

Как да изградим позитивен вътрешен Аз-образ /тренинг - I част /

Истинското приятелство /видео/

Как да изградим позитивен вътрешен Аз-образ /тренинг - II част /

Отношението към различните /видео/

Как да изградим позитивен вътрешен Аз-образ /тренинг - III част /

За любовта и позитивните нагласи /видео/

Как да изградим позитивен вътрешен Аз-образ /тренинг - IV част /

За толерантното отношение и добронамереността /видео/

Емоционална интелигентност

Как да мотивираме детето

Как да общуваме с „трудните хора" / I част/

Как да общуваме с „трудните хора" / II част/

Бъди добър. Предай нататък! /видео/

Как да научим децата да управляват емоциите си

Да помогнем на детето да се справи с безпокойството

Как да бъдем креативни

Как да бъдем креативни / II част /

Как да се справим с емоциите си

Как да се справим с емоциите си / II част /

Как да се справим с емоциите си / III част /

Да помогнем на детето да усъвършенства вниманието и концентрацията си

Да помогнем на детето да усъвършенства вниманието и концентрацията си / II част /

Кариерно развитие - тест №1

Кариерно развитие - тест №2

ЧЕСТИТ ПЪРВИ ЮНИ !
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРИЯТЕЛСТВОТО
Кариерно развитие - тест №3

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top