• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Уважаеми родители,

Поздравяваме Ви с успешното завършване на Вашите деца и Ви пожелаваме възможно най-доброто класиране при избора на училище за следващите пет години!

Свидетелствата за основно образование ще се раздават по график срещу техен или Ваш подпис в регистрационната книга на 05.07.2024 г. (петък), във Филиал 1 на СУЕО "Ал. С. Пушкин" (сградата, в която се намира училищната библиотека).

Присъствието на родител не е задължително, но е желателно, предвид важността на документа, който ще получат учениците.

Приятен ден и успех на всички!

График за получаване на свидетелствата за завършено основно образование

05.07.2024 г.

VІІ "а", VІІ "б" КЛАСОВЕ - От 10:00 до 10:30 часа;

VІІ "в", VІІ "г" КЛАСОВЕ - От 10:30 до 11:00 часа;

Уважаеми родители и ученици,

С голямо удовлетворение ви уведомявам, че със Заповед на министъра на образованието и науката № РД 09-1128 от 08.05.2024 г., шест училища от град Варна едно, от които е СУЕО „Ал. С. Пушкин“  ще получат допълнителни средства за стипендии за постигнати високи образователни резултати на училището.

Приемете моите поздравления и пожелания за весели летни дни.

С уважение,

Светлан Илиев

Директор

 

На 14 - 15 юни 2024 г. в Актовата зала на СУЕО „А.С. Пушкин“ се проведе семинар по въпросите на чуждоезиковото обучение в средното и висшето образование, организиран от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство със СУЕО „А.С. Пушкин“, гр. Варна.

Преподаването на чужди езици е важен аспект от образованието на учениците, който ги подготвя за предизвикателствата и възможностите на глобализирания свят.

Ето защо констатирането на проблемите при чуждоезиковото обучение, съвместното търсене на решението им от представители на средните и висши училища, синхронизирането на връзката между различните степени на образованието са от изключителна важност при формиране на съвременната образователна парадигма.

Основна цел на Семинара е подобряване на трансфера на знания между различните етапи на образователната система в България.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ

 

 

    

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ФОРУМ
ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА, КУЛТУРА В ПАРАДИГМАТА НА ХУМАНИТАРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Варна 2024 г.

Материали от Форума  

СЕКЦИЯ 1. „ИЗУЧАЯ ПУШКИНА …“

СЕКЦИЯ 2. „ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА В ПАРАДИГМЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ“

Заключително съобщение

Итоговое сообщение

Отзиви

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
В ПАРТНЬОРСТВО С:
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛУТУРАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ОБЯВИ XVI – то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА:

„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

В КОНКУРСА СЪС СВОЙ ПРОЕКТ УЧАСТВАХА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9. В КЛАС. ПРОЕКТЪТ ИМ БЕШЕ ОЦЕНЕН ДОСТОЙНО И ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ НАДПРЕВАРАТА И ВЪВ ВТОРА ФАЗА: ОТ 20 МАЙ ДО 30 ОКТОМВРИ 2024 Г.

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА Е Г-ЖА ЕЛИНА ПАНАЙОТОВА, УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО ИЗКАЗВА СВОЯТА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9. В КЛАС И ПОЖЕЛАВА УСПЕХ ВЪВ ВТОРАТА ФАЗА НА КОНКУРСА. ПРИЗНАТЕЛНИ СМЕ КЪМ ВАШИЯ ТРУД, ЗНАНИЯ И АМБИЦИИ ЗА ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ТОВА Е ВАШИЯТ ПОДАРЪК ЗА 50- ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА СУЕО „АЛ. С. ПУШКИН“

СВЕТЛАН ИЛИЕВ
ДИРЕКТОР

Със заповед №1410/18.04.2024 г. на Кмета на Община Варна
02.05.2024 г. е определен за неучебен ден

ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ
50 ГОДИНИ СУЕО „АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН“

"ДУХЪТ БЪЛГАРСКИ.СЪЗИДАНИЕТО"

Място – Дворец на културата и спорта

Дата – 15.04.2024 година

Час – 18.00 ч.

Схема за разпределение на гостите

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top