Печат

Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам ви, че обучението в електронна среда от разстояние ще продължи за всички ученици до 21.12.2020 година.

Учебният процес ще се води по утвърдения дневен режим, график и седмично разписание.

 

От ръководството на училището.