Печат

Уважаеми колеги-учители и ученици,
във връзка със стартиране на новата учебна година в условията на COVID-19 в онлайн рубриката "Съветите на училищните психолози" предлагаме удобен и практичен вариант на провеждане на задължителната училищна диагностика за ученици от V до XII клас.

Започваме с въпросника за тормоза от връстниците в училище, като предстои публикуване и на други методики и анкети със задължителен и пожелателен характер.

Уважаеми ученици,
предлагаме на вниманието ви въпросник, който се отнася за тормоза от връстниците в училище.
Въпросникът е анонимен и попълването му е задължително за всеки ученик, тъй като предоставя актуална информация за нивата на агресия и тормоз в училище.

Благодарим ви за участието!

Въпросник за тормоза от връстниците в училище