Печат

09.06.2020 г./ вторник/ - VIIIа , VIIIб, VIIIг , XIв  - от 10.00 до 12.00 часа

10.06.2020 г./ сряда/ - VIIIв,  - от 10.00 до 12.00 часа

при служител човешки ресурси Даниела Параскевова с документ за самоличност

 

Моля, всички ученици да влизат в сградата само с предпазни средства - маска и ръкавици !