•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

09.06.2020 г./ вторник/ - VIIIа , VIIIб, VIIIг , XIв  - от 10.00 до 12.00 часа

10.06.2020 г./ сряда/ - VIIIв,  - от 10.00 до 12.00 часа

при служител човешки ресурси Даниела Параскевова с документ за самоличност

 

Моля, всички ученици да влизат в сградата само с предпазни средства - маска и ръкавици ! 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2019
Go to top