•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

На 12 декември 2019 беше осъществен онлайн мост между учители и ученици от СУЕО А.С. Пушкин – Варна и Istituto Vittorio Emanuele II – Ruffini, Генуа (Италия).

Бяха проведени разговори между г-н Агостино Калви – учител по философия и г-жа Даниела Цонева – учител по италиански език.

От името на директора на СУЕО А.С.Пушкин, г-н Светлан Илиев бяха предадени поздравления и благопожелания за предстоящите празници, а заместник-директорът на Istituto Vittorio Emanuele II – Ruffini, г-жа Кристина Каденасо изрази надежда за укрепването на връзките между двете училища с цел бъдещо сътрудничество и взаимна подкрепа.

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2019
Go to top