Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити


СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ
1.Български език и литература - 20 май 2015 г., начало 08.00 ч.
2.Втори държавен зрелостен изпит - 22 май 2015 г., начало 08.00 ч.

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ
1.Български език и литература – 27 август 2015, начало 08.00 ч.
2.Втори държавен зрелостен изпит - 28 август 2015, начало 08.00 ч.

Дейности и срокове

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ - от 09.03.2015г до 20.03.2015г.
Допускане до ДЗИ - до19.05.2015г.
Обявяване на списъците разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 19.05.2015г.
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ - до 19.05.2015г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 09.06.2015г.