Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна

Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35   Факс: 052/ 60 96 96
e-mail: pushkin@8souvarna.com

VIII СОУПЧЕ "А.С.Пушкин"(VIII СОУ с преподаване на чужди езици “Ал. С. Пушкин”), гр. Варна се намира в район “Одесос” на гр. Варна. В тази централна градска зона са съсредоточени управленска, социална, културна, търговска инфраструктури. Техническата инфраструктура /транспорт, комуникации/ е възможно най-добрата.