Директор

ДиректорСветлан Илиев

Магистър по български език и литература и руски език, с първа професионално--квалификационна степен.
Магистър по психология.
Магистър по педагогика - "Теория и управление на образованието".
Специализация по методика на обучението по български език и литература.

I ПКС - Организация и управление в образованието
II ПКС - по български език и литература

Награда "Неофит Рилски" на МОН, награда "Варна", награда "Най-добър учител по български език и литература" на СБУ.
Почетно отличие "Неофит Рилски" на Министерството на образованието 2014г. 
Специална награда на Председателя на СБУ "Директор на годината - 2014".
Златен почетен знак "За заслуги към Варна" - 2012г. 

Помощник-директори

Рада ДюлеваРада Дюлева - учебна дейност
Теодора КателиеваТеодора Кателиева - учебна дейност
Иво НиколовИво Николов - учебна дейност
Валентина Радеваинж.Валентина Радева -административна дейност
Христо ТодоровХристо Тодоров -административна дейност