Тест за 9 клас, входно ниво
1. Безплатни програми, при които авторът ограничава само някои права на потребителя като копиране, разпространение и подобрение, се наричат:

демо програми (demo);
системен софтуер;
свободни програми (free software);
програми за временно ползване (shareware).


2. Програмното осигуряване на компютъра е известно под името:

софтуер;
хардуер;
брейнуеър;
процесор.


3. Инсталирането на софтуер се осъществява с помощта на изпълним файл с разширение:

xls;
exe;
tar;
iso.


4. С помощта на коя команда от приложението Control Panel се отваря диалогов прозорец със списък на инсталираните програми:

System;
Programs and Features;
Device Manager;
Uninstall.5. Изречението „Процес, при който определен файл се прехвърля в нов файл с друг формат с цел създаване на резервно копие на оригиналния файл“ се отнася за:

архивиране;
компресиране;
декомпресиране;
разархивиране.


6. При изключване захранването на компютъра се губи информацията съдържаща се в:

хард диска;
процесора;
RAM паметта;
ROM паметта.


7.Една компютърната система може да работи и без наличието на:

оперативна памет;
монитор;
захранващо устройство;
процесор.


8. Коя от изброените програми не е архивираща;

WINZIP ;
WINRAR;
Bandizip;
MS Power Point.


9. Служебната програма, която управлява процеса по архивиране на данните, с които операционната система работи се нарича:

Backup;
IZArc;
BIOS;
7-Zip.


10. Най-малката единица за измерване на информация е:

байт;
бит;


11. Един байт е равена на:

1024 КВ;
1024 В;
210 В;
8 бита;


12. Браузърът е:

търсачка;
програма;
Уеб приложение;
сървър.


13. Към периферните устройства спадат:

скенерът;
звуковата карта;
мониторът;
централният процесор;


14. Операционните системи са:

машинен език;
приложен софтуер;
системен софтувр;
език за програмиране.


15. Адресите на клетките в електронните таблици са:

относителни, абсолютни и смесени;
постоянни, заключени и променящи се.


16. Ако в клетката В5 е въведено число 20, и в С5 - следната формула: =IF(B5<20;8;10), резултата ще е:

10;
8.


17. Драйверът е:

приложна програма;
програма за управление на периферно устройство;
модел на принтер;
хардуерно устройство.


18.Среда за електронно обучение е:

група инструменти за преподаване и усвояване на знания, които подпомагат процеса на обучение;
образование осъществявано с помощта на електронни и информационни технологии.


19. Саморазархивиращ се архив се нарича:

архивен файл, включващ в себе си програмен код за разархивиране на данни;
изпълним файл, който се стартира като самостоятелна програма и при изпълнението си разархивира включените данни;
програма, която създава архиви, които компресират информация;
файл, включващ в себе си архивираните данни и данни за операционната система.


20. Мобилни приложения са:

компютърни програми, с помощта на които работят смартфони, таблети и други мобилни устройства;
компютърни програми, с помощта на които работят суперкомпютрите.