Тренировъчен тест №2 за 9 клас
1.Една от основните характеристики на модема в компютърната система е:

трансферна скорост;
тактова честота;
разрядност;
честота на опресняване.


2. Четирите основни информационни дейности, които могат да се извършват с информация, са:

възпроизвеждане, комбиниране, запазване, репродуциране;
изменение, разчитане, кодиране, запазване;
събиране, преработване, съхранение, разпространение;
възпроизвеждане, комбиниране, запазване, репродуциране.


3. В принципната схема на микропроцесорните компютърни системи, освен микропроцесор, влизат:

запаметяващи устройства, преработващи устройства, портове.;
вътрешна памет, системна шина, контролери за периферни устройства;
запаметяващи устройства, преработващи устройства, портове;
периферни устройства, управляващи устройства, контролери.


4. Към периферните устройства които се намират в компютърната кутия, спадат:

видео карта;
флопи дисково устройство;
процесор;
входно-изходна шина.


5. Най-голямата единица за измерване на информация е:

бит;
гигабайт;
килобайт;
терабайт.


6. Модемът се използва за свързване на компютъра:

в мрежа;
в комбинация с мрежова карта;
за подобряване работата на процесора;
със скенер.


7. За следната компютърна конфигурация: 633MHz Intel Celeron, ZIDA TomatoT810B-CU i810 SB SVGA, 128MB SDRAM PC133, 15GB ATA100 5400/2Mb, 15” Monitor Modem 65k, 52x CD-ROM, FDD, Mouse, KBD, Speakers, големината на твърдия диск е:

633MHz;
15GB;
128MB;
15&rdquo.


8. За следната компютърна конфигурация 900MHz AMD K7 Thunder Bird, 128MB SDRAM PC133, 40Gb Maxtor ATA100 7200/2Mb, 52x CDROM, 17”Monitor, NVIDIA GeForce2 MX200 32Mb, WebCam, Mic, FDD, Mouse, KBD, Speakers, скоростта на устройството за четене на дигитални дискове е?

900MHz;
40Gb;
2 MX200;
52x.


9. За следната компютърна конфигурация:1.5GHz Intel P4, Gigabyte 8IDML Lan SB, 256Mb PC133, 40Gb ATA100 7200/2Mb, 17” Monitor, Matrox G550 32MB DDR DH,16x DVD, 20x CD-RW, WebCam, Mic, FDD, KBD, Mouse, Modem 56k ext., Speakers, големината на оперативната памет е:

1.5GHz;
32MB;
256Mb;
40Gb.


10. За следната компютърна конфигурация: Intel Celeron 700 (128K Cache), 64MB SDRAM, 10GB HDD, 3.5” FDD, Monitor 15” EV 500, 48X CD-ROM, Fax modem 55K Win 105 keyboard, MS Mouse, Speakers Creative GSC300, големината на твърдия диск е:

128K;
64MB;
10GB;
48X;


11. За следната компютърна конфигурация: Intel Celeron 700 (128K Cache), 64MB SDRAM, 10GB HDD, 3.5” FDD, Monitor 15” EV 500, 48X CD-ROM, Fax modem 55K Win 105 keyboard, MS Mouse, Speakers Creative GSC300, скоростта за четене на дигитални дискове е:

55K;
GSC300;
128K;
48X;


12. За да се възпроизвеждат различни звукове от компютъра е необходимо наличието на:

тонколонки и звукова карта.;
звукова и видео карта ;
микрофон и мрежова карта;
тонколонки и мрежова карта;


13. В компютърната кутия задължително се намира:

принтер;
скенер;
процесор;
модем.


14. Компонентите от компютърната система, извън компютърната кутия, се наричат:

периферни устройства;
свързващи устройства;
портове;
адаптерни устройства.


15. Какъв тип информация е записана във файла с име EVA.TXT?

текстова;
графична.


16. Какъв е файла с име EVA.EXE?

файла е програма;
файла не е програма.


17. Какъв тип информация е записана във файла с име IVONA.MP3?

видео;
графика;
звук;
програма.


18.Основните характеристики на процесора са размерност и тактова честотата?

да;
не;


19. Апаратната част на компютърната система е известна под името:

софтуер;
хардуер;
операционна система;
файлова система;


20. Една от основните характеристики на монитор в компютърната система е:

разрядност;
трансферна скорост;
тактова честота;
честота на опресняване.