Тренировъчен тест №1 за 9 клас
1. Под информация в науката информатика се разбира:

съвкупност от съдържателни сведения;
информационен процес;
елемент в управлението на човешкото общество;
наличието на връзка между материални обекти.


2. Четирите основни информационни дейности, които могат да се извършват с информация, са:

възпроизвеждане, комбиниране, запазване, репродуциране;
изменение, разчитане, кодиране, запазване;
събиране, преработване, съхранение, разпространение;
възпроизводство, комбинираност, запазване, репродуциране.


3. В принципната схема на микропроцесорните компютърни системи, освен микропроцесор, влизат:

запаметяващи устройства, преработващи устройства, портове.;
вътрешна памет, системна шина, контролери за периферни устройства;
оптични устройства, преработващи устройства, портове;
периферни устройства, управляващи устройства, контролери.


4. Една компютърна система може да работи и без наличието на:

видео карта;
монитор;
процесор;
дънна платка.


5. Най-малката единица за измерване на информация е:

бит;
байт;
килобайт;
терабайт.


6. Броят на операциите, които се изпълняват от централния процесор за една секунда, се измерва в:

гигахерца;
тактове;
импулси;
разрядност.


7. При изключване на електрическото захранване на компютърната система се губи информацията, съдържаща се в?

BIOS ;
RAM паметта;
твърдия диск;
ROM паметта.


8. Един килобайт е равен на:

8b;
1024 b;
1МВ;
1024 B.


9. Информацията, изпращана от процесора на компютъра, която трябва да бъде изведена на монитора се обработва от:

дънна платка;
видео карта;
звукова карта;
процесор.


10. При описание на компютърна конфигурация размерът на екрана на монитора е даден в:

сантиметри;
милиметри;
инчове;
pxl / inch;


11. Кое от следните твърдения е вярно?

всеки един процес е информационен;
информационния процес се отнася само за работа с компютър;
информационната дейност включва четирите информационни процеса;
информационния процес включва основните информационни дейности;


12. Мониторът се свързва към:

видео картата на компютъра;
звуковата карта на компютъра;
CD ROM;
твърдия диск на компютъра;


13. В компютърната кутия задължително се намира:

принтер;
скенер;
процесор;
модем.


14. Компонентите от компютърната система, извън компютърната кутия, се наричат:

периферия;
външни устройства;
портове;
адаптерни устройства.


15. Посочете вярното твърдение. "Приложимост" е свойство на понятието информация?

не;
да.


16. Посочете вярното твърдение. "Достъпност" е свойство на понятието информация?

да;
не.


17. Към периферните устройства, извън компютърната кутия, спадат:?

памет;
процесор;
скенер;
шина.


18.Една от основните характеристики на процесора в компютърната система е честотата на опресняване?

не;
да;


19. Една от основните характеристики на процесора в компютърната система е?

скорост на трансфер;
тактова честота;
честота на опресняване;
между точково разстояние;


20. Една от основните характеристики на монитор в компютърната система е:

разрядност;
трансферна скорост;
тактова честота;
честота на опресняване.