Тест 8 клас, входно ниво

1. В кои случаи е възможно обединяване(сливане) на несъседни клетки е електронна таблица:

Само в случаите, когато в клетките няма съдържание;
Когато клетките се намират е един работен лист;
Не е възожно сливане на несъседни клетки;
Когато са маркирани с клавиша ТАВ.


2. Кой от следните изрази представлява формула, в която участват абсолютни адреси :

=А21/В41;
=$А$5/А10;
=$В2*А$3;
=А21/Б$4.


3. При изключване на електрическото захранване на компютърната система се губи информацията, съдържаща се в:

ROM;
RAM;
BIOS;
Hard Disk.


4. Тактовата честота на централния процесор е характеристика за :

многозадачност;
неговото бързодействие;
възможност за запис на големи обеми от данни;
високоскоростен трансфер на данни по мрежата.5. Посочете кое от следните е функция на операционната система;

зарежда програмите в оперативната памет на компютъра;
обработва графични изображения
обработва звукови файлове;
нито едно от посочените.


6. Компютърният вирус е:

последователност от инструкции, които се въвеждат чрез клавиатурата от потребителя;
елемент, разположен в компютърната кутия който пречи на нормалната работа;
изпълним файл, съдържащ последователност от команди на специален език;
паразитна програма, създадена с цел да унищожи друга програма или файлове с данни.


7. Вмъкнатият в презентацията аудио файл може да се:

копира;
изрязва;
премества;
всички изброени.


8.Проверката за наличието на вируси се извършва с помощта на специализирани програми и се нарича?

обхождане;
проследяване;
архивиране;
сканиране.


9.Компютърният вирус може да бъде пренесен чрез:

принтер;
модем;
скенер;
плотер.


10. Диаграмите, вмъкнати в Power Point имат всички възможности на диаграмите използвани в Ms Excel:

не;
да.


11. На нашия компютър няма инсталирана програма Power Point. Може ли да отворим файл с разширение:

*.ppt;
*.pot;
*.pps;
нито едно от изброениете.


12. Ако искаме да обединим клетки и да центрираме съдържанието, ги маркираме и използваме командата:

Home->Alignment->Wrap Text;
Home->Alignment->Merge&Center;
Home->Alignment->Font;
Home->Alignment->Number;


13. Ако използваме браузъра Google Chrome, опцията Bookmark this page:

ще добави активната страница в папка с любими сайтове;
ще отбележи файлове от този сайт;
отбелява страницата като посетена;
осъществява препратка към страницата;


14.Една компютърна система може да работи и без наличието на:

централен процесор;
видео карта;
звукова карта;
хард диск;


15. Ако копираме формулата "=SUM(A1:A10)" в клетка А11 в клетка С15, резултатът ще е:

=SUM(С1:С14);
=SUM(A1:С14).


16. Искаме да намерим средно аритметичното на клетките А1, А2, А3, В1, В2, В3. Коя формула ще използваме:

=AVERAGE(A1:B3);
=MIDDLE(A1:B3).


17. В клетката А1 въвеждаме 0, а в клетката А2 въвеждаме 2. Маркираме областта А1:А2 и провлачваме кръстчето вклетки А3, А4, А5. Стойността на клетката А5 ще бъде?

6;
4;
8;
10.


18. *.pdf е файлов формат, който може да се използва да се запише файл във всяка от програмите Ms Word, Excel, Power Point:

да;
не.


19. Въвеждаме в клетката А1 стойност 10. В клетката А2, e написваме следната формула: =IF(A1<10;"по-малко";"повече" ):

повече;
по-малко;
0;
нито едно от изброените.


20. Опцията Insert->Symbol се използва:

да вмъкне символи, които не могат да се вмъкнат от клавиатурата;
да вмъкне символи и номерация.