Тест за 8 клас, изходно ниво
1. BACKUP е служебна програма на Winows, която е:

приложен софтуер;
системен софтуер;
програма за архивиране;
антивирусна програма.


2. Апаратното осигуряване на компютъра е известно под името:

софтуер;
хардуер;
брейнуеър;
процесор.


3. Хипервръзките са?:

връзки между текстови документи, съхранени в една обща папка;
препратки между хипертекстови документи;
документи, съхранение на сървър;
хипертекстови документи.


4. ROM е съкращение от:

Read Only Memory;
Random Access Memory;
Record Advice Memory;
Real Access Memory.5. Кой компонент на компютърната система изпълнява инструкциите на програмите и обработва данните;

процесор;
памет;
монитор;
твърд диск.


6. При изключване захранването на компютъра се губи информацията съдържаща се в:

хард диска;
процесора;
RAM паметта;
ROM паметта.


7.Една компютърната система може да работи и без наличието на:

оперативна памет;
звукова карта;
захранващо устройство;
процесор.


8. Входни устройства са;

принтер, мишка, скенер;
монитор, принтер, плотер;
дигитална камера, монитор, принтер;
скенер, мишка, клавиатура.


9. Тактовата честота на процесора се измерва в:

херци;
пиксели;
битове;
байтове.


10. Най-малката единица за измерване на информация е:

байт;
бит;


11. Един байт е равена на:

1024 КВ;
1024 В;
210 В;
8 бита;


12. Браузърът е:

търсачка;
програма;
Уеб приложение;
сървър.


13. Към периферните устройства спадат:

скенерът;
звуковата карта;
мониторът;
централният процесор;


14. Операционните системи са:

машинен език;
приложен софтуер;
системен софтувр;
език за програмиране.


15. Адресите на клетките в електронните таблици са:

относителни, абсолютни и смесени;
постоянни, заключени и променящи се.


16. Ако в клетката В5 е въведено число 20, и в С5 - следната формула: =IF(B5<20;8;10), резултата ще е:

10;
8.


17. Драйверът е:

приложна програма;
програма за управление на периферно устройство;
модел на принтер;
хардуерно устройство.


18.При текстообработката в програмата MsWord, опцията Insert->Symbol се използва за да:

въведем символ, който не се въвежда от клавиатурата;
въведем символи и номерация.


19. Разгледайте предложената компютърна конфигурация и отговорете на въпросите:
МВ: АSRОСК Р4I65G/I865G/VGА/478
СРU: СЕLЕRОN-D 320/3,2GНz/533/256К
RАМ: DDR 512МВ, 400МНz
НDD: 80GВ НIТАСНI 7К80/7200/2М
DVD: СD-RW/DVD 52X32X52 16х
FDD:1,44MB
Орtical mouse
Keyboard: Standart
Каква е големината на твърдия диск?

512MB;
80GB;
1,44MB;
52X32.


20. Когато променим размера на едно изображение се влошава качеството му. Това твърдение се отнася за коя графика?

растерна;
векторна.