Тест 8 клас, теми "КС" и "ОС"

1. Коя е първата машина построена изцяло в съответствие с принципите на фон Нойман:

машина EDVAC, Екер и Миучли;
машина EDSAC,Морис Уилис ;
машина MARK1, Х. Айкън;
машина Z1,Конрад Цузе .


2. Кои са основните характеристики на централния процесор:

разрядност;
разрядност и тактова честота;
тактова честота;
нито едно от изброените.


3. При изключване на електрическото захранване на компютърната система се губи информацията, съдържаща се в:

ROM;
RAM;
BIOS;
Hard Disk.


4. Операционната система представлява съвкупност от програмни средства::

използвани от потребителят при извършване на повтарящи се действия;
за редуване на графичните обекти в дълбочина;
с чиято помощ потребителят само комуникира с компютърната система;
които са инсталирани на компютърната система от потребителя..


5. Посочете кое от следните е функция на операционната система;

зарежда програмите в оперативната памет на компютъра;
обработва графични изображения
обработва звукови файлове;
нито едно от посочените.


6. Програмите, които се използват от потребителя за решаването на конкретни практически задачи, се наричат:

системен софтуер;
основен софтуер;
изполван софтуер;
приложен софтуер.


7. Програмите, които управляват ресурсите на компютърната система и осъществяват връзката на потребителя с нея, се наричат:

системен софтуер;
основен софтуер;
изполван софтуер;
приложен софтуер.


8.Проверката за наличието на вируси се извършва с помощта на специализирани програми и се нарича?

обхождане;
проследяване;
архивиране;
сканиране.


9.Кое е основното входно устройство за работа с графичния интерфейс?

принтер;
мишка;
скенер;
плотер.


10. Прозорците са елемент от:

командния интерфейс;
графичния интерфейс.


11. Драйверите са:

управляващо устройство;
периферни устройства;
програми за управление на периферни устройства;
нито едно от изброениете.


12. В принципната схема на микропроцесорните компютърни системи, освен микропроцесор, влизат:

външна памет, входно-изходни устройства, комуникационни канали;
вътрешна памет, системна шина, контролери за периферни устройства;
периферни устройства, управляващи устройства, контролери;
запаметяващи устройства, преработващи устройства, портове;


13. Порт е:

място на компютърната кутия, където се включват устройства;
вътрешно устройство;
място, където се поставя флаш памет;
нито едоно от изброените;


14.Една компютърна система може да работи и без наличието на:

централен процесор;
видео карта;
звукова карта;
хард диск;


15. Ако създали архивен файл, можем да добавяме нов файл към него:

BACKUP;
WINZIP.


16. Служебната програма, съдържаща се в операционната система MS Windows, с която могат да се архивират данни се нарича::

компресиране със загуба на информация;
компресиране без загуба на информация.


17. Кое от следните не може да се използва за име на файл:

asd-hy-;
abc$sa;
abc@de\fd\;
2+2=4.


18. За да инсталираме една програма ни е необходим файл:

Setup.exe;
Setup.run.


19. Списъка от файлове и папки могат да бъдат подреждани по:

дата на последна промяна;
име;
тип;
всички изброените.


20. Операционната система Windows е:

многозадачна;
еднозадачна.