Тест 8 клас, теми "КС" и "ОС"

1. Предназначението на социалните мрежи НЕ е за:

комуникация между близки, познати и приятели;
търсене на информация ;
споделяне на информация;
забавление .


2. Един от основните принципи на социалните мрежи е:

средство за въздействие на потребителите;
прозрачност и публикуване на достоверна информация;
използване на реклама;
нито едно от изброените.


3. Кое от посочените не е социална мрежа:

Facebook;
Viber;
SnapChat;
Twitter.


4. Какъв вид информация може да се обменя в социалните мрежи:

изображения;
текстове;
видео;
всички изброени.


5. Блогът е:

тематичен сайт за публикации;
социална мрежа;
средство за обмен на информация;
нито едно от посочените.


6. Основни принципи на блога са:

използване на актуални теми за комуникация;
създаване на динамичен сайт;
изполван на авторски материали;
създаване на качествено съдържание, уважение и познаване на аудиторията.


7. Потребителят на социалните мрежи НЕ трябва да:

споделя лични данни;
спазва авторски права;
е коректен при комуникация;
носи отговорност за публикуваните материали.


8.За създаване на онлайн документи може да използваме?

gmail.com;
dox.bg;
facebook.com;
Google Docs


9.Споделянето на документ изисква:

да се уведоми потребителя;
да се посочи електронна поща;
скенер;
плотер.


10. Споделените документи могат да се:

обработват последователно от потребителите;
обработват едновременно от потребителите.


11. Един онлай създаден документ може да се сподели:

само между двама потребители;
само между потребители в една група;
между произволен брой потребители;
всички изброени.


12. Търсенето на информация в Интернет се извършва с помощта на:

браузъри;
търсещи машини;
някои видове сайтове;
заявки;


13. Ако искаме да намерим снимка на определена тема, написваме ключова дума в полето за търсене в Google.com и избираме критерий

All;
Videos;
Maps;
Images;


14.За да копираме текст от Интернет трябва:

да свалим сайта;
да свалим статията;
предварително да маркираме текста;
да копираме текста;


15. Ако използваме едни и същи ключови думи за търсене в различни търсачки, получените списъци със сайтове:

ще бъдат различни;
ще бъдат еднакви.


16. Има ли възможност да извършим гласово търсене в Интернет:

да;
не.


17. Програмата за подреждане на информацията в компютъра се нарича:

Internet Explorer;
Microsoft Word;
Windows Explorer;
Microsoft Office .


18. В левия панел на работния екран на Windows Explorer не виждат:

файлове;
устройства.


19. Кое от посочените НЕ е критерий за търсене на информация в компютъра :

автор;
име на файл;
дата на създаване;
размер.


20. Звездичката се използва да замести:

име на файлове;
разширение на файлове.