Входно ниво 6 клас
1. Посочете онова устройство, което е изходно:

процесор;
микрофон;
монитор;
клавиатура.


2. Понятието хардуер(hardware)означава:

операционна система;
апаратната част на компютъра;
компютърната система;
програмната част на компютъра.


3. Посочете устройството, което е само входно:

тонколонки;
микрофон;
монитор;
принтер.


4. Съдържанието на външен носител(външен хард диск, флаш-памет)може да се прегледа с програмата:

Internet Explorer;
Paint;
Ms Power Point
Windows Explorer.5. Посочете кое от следните е функция на операционната система;

зарежда програмите в оперативната памет на компютъра;
обработва графични изображения
Обработва звукови файлове;
нито едно от посочените.


6. За да изключим компютъра използваме:

изполваме бутона Power;
изключваме захранването;
изпълняваме командата Shut Down;
изпълняваме командата Restart.


7.Затваряме прозореца на програмата Paint от:

командата Home->Resize;
щракваме на бутона Close;
щракваме на бутона Minimize;
командата View->Full Screen.


8. Цветовата система RGB използва следните цветове;

бял, червен и черен;
розов, син и зелен;
червен, зелен и черен;
червен, зелен и син.


9. Как се избират основният и допълнителният цвят в Paint:

с ляв бутон на мишката - допълнителният цвят, с десния бутон - основен;
с ляв бутон на мишката - основен цвят, с десния бутон -допълнителният;
с десен бутон на мишката - основен цвят, с ляв бутон -допълнителният;
с ляв бутон на мишката - основен цвят, с десния бутон -допълнителният;.


10. Какви са файловете с разширение *.bmp:

звук;
изображение;


11. Стандартната програма на ОС Windows за запис на звук е:

Sound Recorder;
Winamp;
Windows Media Player;
BSPlayer;


12. Рисуваме в Paint. Съхраняваме изображението с командата ?:

File->Print;
File ->Save As;
File->Open;
File->Page Setup.


13. Пишем текст. С натискане на клавиша Delete се:

преминава на нов ред;
текстовия показалец се премества на 8 позиции;
изтрива знакът след текстовия показалец;
изтрива знакът преди текстовия показалец;


14. Думата Bold(получер)се използва за:

размера на шрифта);
наклон на шрифта;
удебеляване на шрифта;
вид на шрифта);


15. В клетка в елктронна таблица НЕ могат да се въведат:

изображение, текст, числа, формули;
текст, числа, формули.


16. Чрез коя команда се вмъква изображение в презентация:

Insert->Image;
View->Image.


17. Формулата =SUM(A3:F3) изчислява сумата на клетките?

A3, F3;
текста A3F3;
текста A3+F3;
А3, B3, C3, D3, E3, F3.


18.Слайдшоу е термин, който се отнася за:

Разглеждане на презентация в Ms Power Point;
Преглеждаме документи в Windows Explorer.


19. Диаграмите представляват:

автоматизирано изчисление, предназначено за малкия офис и дома;;
графично онагледяване на изменението на даден процес или явление;
вид форматиране на данните за по-доброто им представяне;
прогноза на последиците от различни управленски решения.


20. За да се свържат компютрите в Интернет, трябва да има специално устройство, което управлява тази връзка. Това устройство се нарича:

модем;
сървър;