Входно ниво 6 клас
1. Информационните технологии включват:

разпространение на информация чрез радио или телевизия;
използване на бяла и черна техника (телевизори, хладилници, домашно кино...);
начините за събиране, съхранение, обработка и разпространение на информация с помощта на компютърни системи;
разпространение на информация чрез списания и вестници.


2. Понятието хардуер(hardware)означава:

операционна система;
апаратната част на компютъра;
компютърната система;
програмната част на компютъра.


3. Компютърната система се състои от:

кутия, монитор, клавиатура, мишка;
апаратна и програмна част на компютъра;
операционна система и системна кутия;
монитор и клавиатура.


4. Съдържанието на външен носител(външен хард диск, флаш-памет)може да се прегледа с програмата:

Internet Explorer;
Paint;
Ms Power Point
Windows Explorer.5. Посочете кое от следните е функция на операционната система;

зарежда програмите в оперативната памет на компютъра;
обработва графични изображения
Обработва звукови файлове;
нито едно от посочените.


6. За да изключим компютъра използваме:

изполваме бутона Power;
изключваме захранването;
изпълняваме командата Shut Down;
изпълняваме командата Restart.


7.Кое от следните не е устройство на компютъра:

твърд диск;
телефон;
монитор;
мишка.


8. Цветовата система RGB използва следните цветове;

бял, червен и черен;
розов, син и зелен;
червен, зелен и черен;
червен, зелен и син.


9. Windows e:

програма за рисуване;
съвкупност от програми, които управляват компютъра;
програма за стартиране на игри;
програма за писане на текст.


10. Кое от следните е адрес на сайт:

kamelia@mar.info;
www.abv.bg;


11. За гледане на филми може се използва програмата:

Sound Recorder;
WinAmp;
Windows Media Player;
Windows Explorer.


12. Правим презентация. Съхраняваме файла с командата ?:

Print;
Save As;
Open;
Page Setup.


13. Пишем текст. С натискане на клавиша Enter се:

преминава на нов ред;
текстовия показалец се премества на 8 позиции;
изтрива знакът след текстовия показалец;
изтрива знакът преди текстовия показалец;


14. Думата Bold(получер)се използва за:

размера на шрифта);
наклон на шрифта;
удебеляване на шрифта;
вид на шрифта);


15. Програмата Microsoft Word се използва за:

писане и редактиране на текст;
работа с електронни таблици.


16. Чрез коя команда се вмъква изображение в презентация:

Insert->Image;
View->Image.


17. Въвеждането на главна буква става след натискане и задържане на клавиша:

F3;
Space;
Enter;
Shift.


18.Слайдшоу е термин, който се отнася за:

Разглеждане на презентация в Ms Power Point;
Преглеждаме документи в Windows Explorer.


19. Диаграмите представляват:

изображения;
графично онагледяване на информацията от таблицата;
вид форматиране на данните;
прогноза на различни управленски решения.


20. Кое от следните адреси е адрес на електронна поща:

ivan@yahoo.com;
www.sueovarna.com;