Тест за 6 клас, теми "Презентации" и "Интернет"
1. Основният елемент, от който се изгражда компютърната презентация при презентационните системи е:

документ;
слайд;
изображение;
таблица.


2. Вмъкването на текст в презентации се извършва чрез:

кликване наа екрана;
текстова кутия;;
Insert-> Text;
маркиране на обект.


3. Format > Slide Design дава възможност за избор на:

вида на слайда (елементи на слайда като текстови полета, графични изображения и тяхното разположение);
художествено оформление (дизайн) на слайд;
анимационни ефекти;
цветови схеми.


4. Компютърните презентационни системи се използват основно:

за създаване на презентационни материали като EXE файлове;
за създаване на печатни презентационни материали;
за представяне и създаване на компютърно слайд шоу;
за представяне на информация от публика от човек.


5. Когато кликнем с ДБМ върху слайда, опцията Format-> Background дава възможност за избор на:

цветови схеми;
анимационни ефекти;
художествено оформление (дизайн) на слайд;
вида на слайда (елементи на слайда като текстови полета, графични изображения и тяхното разположение).


6. Home->Slides->Layout дава възможност за избор на

художествено оформление (дизайн) на слайд;
анимационни ефекти;
вида на слайда (елементи на слайда като текстови полета, графични изображения и тяхното разположение);
цветови схеми.


7. Посочете кое не е режим на работа в Power Point:

Notes Page;
Draft;
Normal;
Slide Sorter.


8. Анимационни ефекти в слайда се поставят от раздела:

Design;
Тransition;
Home->Animation;
Animation.


9. Прехода между слайдовете се определя от:

Design;
Тransition;
Home->Animation;
Animation.


10. С помощта на специализирани средства на презентационната програма на всяко графично изображение, вмъкнато в нея:

Не може се регулира цвета;
може да се промени стила на изображението.


11. Интернет представлява:

програми, които позволяват да се разглежда информация от различен тип на отдалечени компютри;
съвкупност от услуги за обмен на различни типове информация между отдалечени потребители;
глобална компютърна мрежа, свързваща отделни компютри и цели компютърни мрежи;
голяма група от потребители, които по едно и също време обменят информация помежду си.


12. WWW е съкращение използвано в Интернет за обозначаване на?

World Wrong Way;
World Wide Web;
World Wide West;
Well West World.


13. Услугата електронна поща в Интернет позволява на потребителите да:

изпращат съобщения, придружени от адреси на подател и получател;
директно да изтеглят файлове от един компютър в мрежата на собствения си;
се свързват с друг компютър чрез парола и да стартират процес в него;
осъществяват директна връзка помежду си във форум или поединично;


14. IP адрес (Internet Protocol адрес) се нарича:

адресът, който еднозначно определя всеки потребител в Интернет;
електронния адрес на всеки потребител на електронна поща в интернет;
символният адрес, указващ пътя до дадена web страница в Интернет;
цифровият адрес, който еднозначно определя всеки компютър в Интернет;


15. Кой от следните IP адреси е коректен?

255.217.0.1;
265.178.901.0


16. Сървър е:

мощен компютър;
програма за управление на компютърни мрежи.


17. Браузърът е?

специално устройство за трансфер на данни от интернет;
компютър на който има съхранени цели web сайтове;
система за предоставяне на мултимедийна информация;
специална програма за визуализиране на web сайтове.


18. Print Preview се използва за:

Преглеждаме на файла преди разпечатване;
Настройка на страницата преди разпечатване.


19. Прикрепения файл към съобщение изпратено по електронната поща може да съдържа:

само текстова информация;
само графична информация;
всякакъв вид информация;
всякаква web информация.


20. За да използваме услугата електронна поща трябва да се регистрираме с потребителско име и парола:

да;
не.