Тест 6 клас, теми "Операционни системи и носители на информация" и "Текстообработка"
1. Дейности, които НЕ извършва операционната система са:

управлява работата на устройствата за въвеждане и извеждане на информация;
управлява работата на запомнящите устройства;
управлява работата на потребителя;
управлява изпълнението на програмите.


2. Понятието "интерфейс" означава:

съкупността от средствата, с които операционната система управлява компютърната система;
съкупността от средствата, с които операционната система комуникира с потребителя;
съкупността от средствата, с които операционната система взаимодейства с програмите;
всички изброени.


3. Основните елементи на графичния интерфейс са:

командите въведени от потребителя;
прозорците;
менюта и текстови кутии;
панели за управление.


4. Организацията на информацията в компютъра може да се извършва с помощта на програмата:

Internet Explorer;
Word;
Ms Power Point
Windows Explorer.5. Посочете кое от следните е функция на операционната система;

зарежда програмите в оперативната памет на компютъра;
обработва графични изображения
обработва звукови файлове;
нито едно от посочените.


6. Най-малката единица за измерване на информацията е:

килобайт;
байт;
бит;
мегабит.


7. Колко байта са 256 бита?

2048В;
32B;
64В;
124В.


8. Кой от посочените файлове е стартиращ, изпълним?

*.txt;
*.doc;
*.xls;
*.exe.


9. Текстова информация в компютъра може да се въвежда чрез:

принтер;
клавиатура;
плотер;
монитор.


10. Диск побира информация в размер на 712 МВ. Може ли на нея да запишем файл с големина 32 000КВ?

не;
да;


11. По кой от начините Не може да вмъкнем изображение в текстов документ?

Insert->Picture;
Insert->ClipArt;
Insert->SmartArt;
Insert->Object;


12. Рисуваме в Paint. Под кое от разширенията не може да съхрзним изображението?

*.bmp;
*.mp3;
*.jpg;
*.png.


13. Пишем текст. С натискане на клавиша Enter се:

преминава на нов ред;
текстовия показалец се премества на 8 позиции;
се оставя празен интервал;
се преминава на нов лист;


14. Начина, по който текста облива картинката се определя от опцията:

Insert->Picture;
Format->WordArt;
Wrap Text;
Insert->Object;


15. Искаш да запишеш на флаш памет снимките от цифровия фотоапарат на приятеля си. Върху тази флаш памет са ти останали свободни 10МВ, а тринайсетте снимки, които искаш да прехвърлиш, са по 790КВ всяка. Ще можеш ли да ги събереш? ?

не;
да.


16. Чрез коя команда се вмъква текст в презентация:

Insert->Text box и започваме да въвеждаме текст.;
Кликваме с мишката и започваме да въвеждаме текст.


17. Командата HOME->FIND се използва за?

търсене и заместване на текст;
само заместване;
само търсене;
всички изброени.


18. Print Preview се използва за:

Преглеждаме на файла преди разпечатване;
Настройка на страницата преди разпечатване.


19. Номерацията на страница в текстов документ се поставя в:

горния или долния колунтитул на страницата(Header and Footer);
началото на документа;
края на документа
която част на документа ни е удобно.


20. landscape and portrait се отнасят за:

ориентацията на страницата;
определяне на полетата за разпечатване;