Входно ниво 5 клас
1. Предмет на информационните технологии са:

разпространение на информация чрез радио или телевизия;
използване на бяла и черна техника (телевизори, хладилници, домашно кино...);
начините за събиране, съхранение, обработка и разпространение на информация с помощта на компютърни системи;
разпространение на информация чрез списания и вестници.


2. Когато използвам Интернет нямам право:

в чата да използвам псевдоним;
да публикувам чужди снимки, информация и материали без разрешение;
да споделям ако някой ме притесни;
да не чета чужда поща и не изпращам съобщения от името на друг потребител.


3. Компютърната система се състои от:

кутия, монитор, клавиатура, мишка;
устройствата и програмна част на компютъра;
операционна система и монитор;
монитор и клавиатура.


4. Информацията в компютъра се представя с помощта на:

Букви и цифри;
с клавиатура;
с мишка
цифрите 0 и 1.5. Алгоритъм е;

Последователност от определен брой действия, които водят до решение на дадена задача.;
Програма;
Команда;
Задача.


6. За да изключим компютъра използваме:

изполваме бутона Power;
изключваме захранването;
изпълняваме командата Shut Down;
изпълняваме командата Restart.


7.Кое от следните не е устройство на компютъра:

твърд диск;
телефон;
монитор;
мишка.


8. Среда за програмиране е:

компютърна програма;
команда;
компютърна игра;
програма, с която се създават програми на компютърен език.


9. Windows e:

програма за рисуване;
съвкупност от програми, които управляват компютъра;
програма за стартиране на игри;
програма за писане на текст.


10. Кое от следните е адрес на сайт:

kamelia@mar.info;
www.abv.bg;


11. Понятието "файл" се отнася за:

папка;
музика;
съвкупност от информация съхранена на външен носител;
вид информация.


12. Съхраняваме файл с командата:

Print;
Save As;
Open;
Page Setup.


13. Пишем текст. С натискане на клавиша Enter се:

преминава на нов ред;
текстовия показалец се премества на 8 позиции;
изтрива знакът след текстовия показалец;
изтрива знакът преди текстовия показалец;


14. Маркирайте това, което не е единица за измерване на информация:

бит;
байт;
тон;
гигабайт;


15. Условния оператор(АКО (IF)) има две стойности:

истина или лъжа (TRUE, FALSE);
да или не (YES, NO).


16. Кое от следните е среда за програмиране:

Scratch;
Word.


17. Логически оператори са:

да;
не;
да, не;
и, или.


18.Алгоритмите могат да бъдат:

разклонени;
кръгови.


19. Коя от величините може да се запише в паметта на компютъра, да променя стойността си и да се използва многократно в кода:

константи;
променлива;
стъпка;
функция.


20. Вярно ли е твърдението: Векторните рисунки са по-качествени от растерните!

да;
не;