Тренировъчен тест №8 за 11 клас "Програмиране в Интернет" Теми 13 и 14

1. Имаме конструкция

function MyFunction{
var a="Варна";
alert ("Добре дошли във" + а + "!");
}
MyFunction(); , какво изпълнява последния ред?

извиква функцията MyFunction;
извежда прозорец с текст " Добре дошли във Варна";
извежда прозорец с текст " Добре дошли във ;
не се визуализира;


2. В тялото на всеки цикъл са включени:

Инициализира се променлива, която определя броя повторения;
Булев израз, от чиято стойност зависи дали да излезем от цикъла;
Последователност от действия, които се повтарят;
Нито едно от изброените ;


3. Условната конструкция max=(a<b)? b:a се чете като:

ако а>b, променливата max се извежда на екрана ;
ако а>b, то на променливата max се присвоява стойността на а, в противен случай се присвоява b;
ако а<b, то на променливата max се присвоява стойността на в, в противен случай се присвоява а;
ако а<b, то на променливата max се присвоява стойността на а, в противен случай се присвоява b;


4. Ако искаме да сложим край на цикъла ще използваме:

Условен оператор ;
Аритметичен израз ;
Булев израз ;
Всички изброени ;


5. Функцията е:

Последователност от оператори, обединени под общо име;
Самостоятелна програма;
HTML приложение;
Оператори;


6. Какво е събитие?

Действие, предизвикано от потребителя;;
Действие, предизвикано от програмиста ;
Действие, предизвикано от работата на клавиатурата ;
Действие, предизвикано от изтичане на определно време;


7.Манипулаторите на събития в JavaScript са затворени между таговете:

<BODY></BODY>;
<SCRIPT></SCRIPT>;
<EVENT></EVENT>;
<HEAD></HEAD> ;


8. Кой е правилния синтаксис за да се изпише на екрана " Hello, World!"?

response.write("Hello, Word!")
("Hello, Word!")
document.write ("Hello, Word!");
print ("Hello, Word!") ;


9.Кой е правилния синтаксис за да се изпише " Hello, World!" в кутийка?

msg ("Helo, world!");
alert ("Helo, world!"); ;
alert.msg ("Helo, world!"); ;
msgBox ("Helo, world!"); ;


10. Кой е правилния синтаксис за оператора if:

if x<0;
if x=0 else ......;
if (x==0);
if x==0;


11. Как да се изпише правилно условието: "Ако х е различно от 0."

if (x>0;x<0);
if (x>>0);
if (x+=0)
if (x<>0) ;


12. Каква е грешката в следния формат на if оператора

(1) if (условие) {

(2) конструкция1;

(3) }

(4) else {

(5) конструкция2;

(6) };

Липсва ";" на (2);
Условието не се записва в ();
След конструкция2, няма ";" на (5)
Няма грешка;


13. Цикълът в програмирането се използва, при:

Последователност от действия винаги с еднакъв брой повторения;
Последователност от действия повтарящи безкраен брой пъти;
Последователност от действия повтарящи се краен брой пъти;
Последователност от действия без повторения;


14.Как да вмъкна коментар на повече от един ред?

// коментар ;
/* коментар*/;
*коментар* ;
<!-- коментар-->;


15. JavaScript и Java са един и същ език за програмиране:

да;
не;.


16.Външния JavaScript файл съдържа ли тага <SCRIPT>?

да
не


17.Събитието onclik се активира?

натискане на клавиш от клавиатурата на потребителя;
двойно кликване на левия бутон на мишката на потребителя;
кликване на левия бутон на мишката на потребителя;
кликване на десния бутон на мишката на потребителя;


18.Колко аргумента има деклариране в следната функция function max (a,b)?

2;
Няма декларации;


19.Колко пъти ще се изпълни тялото на цикъла for (i=0;i<3;i++)

0 ;
3;
повече от 3 пъти;
по-малко от 3 пъти ;


20. Кое предизвиква активирането на onMouseOut

когато потребителя премести кусора на мишката в областта за кликване;
когато потребителя премести кусора на мишката извън областта за кликване;