Тренировъчен тест №5 за 11 клас "Програмиране в Интернет" ТЕМИ от 8 до 10
1. Формите се задават чрез тага:

<FORM></FORM>;
<FORM> няма затварящ таг;
<FONT></FONT>;
<FORM><FORM>;


2. Форми се използват в случаите:

Когато искаме да изпратим информация до потребителя;
Когато искаме да покажем нещо на Web страницата;
Когато е необходимо потребителя да изпрати информация;
Всички изброени ;

3. Методът на изпращане на данните е:

SEND, RECEIVE;
GET, POST;
PASTE, SEND;
SUBMIT;


4. Какво може да съдържа атрибута VALUE, ако искаме <INPUT NAME="form2" TYPE="text" size="50" VALUE="...">?

Текстово поле без ограничения;
Текстово поле с размер 50pxl;
Текстово поле с максимален брой символи 50;
Текстово поле с минимален брой символи 50;


5. Чек бутон се използва:

За многовариантен избор;
За едновариантен избор;
За изпращане на попълнената форма;
Всички изброени;


6.VALUE="Изчисти формата" в сорс кода: <INPUT TYPE="reset" NAME="Reset" VALUE="Изчисти формата" />, служи за:

Текста, който се изписва върху бутона;
Текста, който се изпраща на потребителя;
Име на бутона;
Метод на изпращане на формата;


7. Сорс кода <INPUT TYPE="radio" NAME="name1" /> създава:

Бутон ;
Бутон ;
Бутон ;
Бутон radio ;


8. Във формите може да включим следните обекти:

бутони, падащ списък, таблица,текстова кутия;
бутони, падащ списък, таблица, изображения;
текстово поле, падащ списък, таблица,област за писане;
текстово поле, падащ списък, бутони,текстова кутия;


9.Кода <AUDIO SRC=”file_name.mp3”></AUDIO> вмъква:

Текст;
Музика;
Видео;
Изображение;


10. В сорс кода <VIDEO AUTOPLAY CONTROLS WIDTH="300" HEIGHT="250" src="път до видео файла"></VIDEO> , атрубутите width и height задават:

Размера на прозореца, в който се показва видеото на страницата;
Видеото се отваря в нов прозорец с рамери 300/250 pxl;
Видеото се отваря в нов прозорец с рамери 300/250 см;
Видеото не се стартира;


11. Аудио файлове с какви разширения се използват за вмъкване в Web страница?

MIDI, mp3, QuickTime(QT или QTM);
QuickTime(QT или QTM),avi, mp4;
QuickTime, mp4, avi;
MIDI, mp4, avi;


12. Видео файлове с какви разширения се използват за вмъкване в Web страница?

QuickTime , mp4, avi;
MIDI, mp3, QuickTime(QT или QTM);
MIDI, mp4, avi;
QuickTime(QT или QTM),avi, mp5;


13. Атрибутите на тага <AUDIO> </AUDIO> са?

play, pause, volume;
start, end, pause;
go, stop, play, back;
pause, back, forward ;.


14. CSS означава:

Cascading Sheets Style;
Controling Style Sheet;
Cascading Start Sheets;
Cascading Style Sheets .


15. За изпращане на попълнената форма се използва бутон:

RESET;
SUBMIT;.


16.Кой е правилния начин за създаване на хипервръзка?

<а href="8souvarna.com">към сайта на училището</a>;
<a url=http://8souvarna.com/>към сайта на училището</a>;
<a link="http://8souvarna.com/">към сайта на училището</a>;
<a href="http://8souvarna.com/">към сайта на училището</a>;


17.Каскадни стилове могат да се вмъкнат:

В страницата;
В отделен файл;
В страницата и в отделен файл;
Нито едно от изброените;


18. В сорс кода

<HEAD>
<STYLE TYPE=”text/css”>
.name1{
width: 250pxl;
background: #123
.name2{
width: 250pxl;
background: #123
}
</STYLE>
</HEAD> , са описани свойства на:

един стил;
два стила;


19. Разширението на външния файл, съдържащ стил е:

html;
css;
cssx;
htm;


20. В сорс кода font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; текста се показва с шрифт:

Кой да е не серифен шрифт;
Arial;
Helvetika;
Verdana ;