Тренировъчен тест №4 за 11 клас "Програмиране в Интернет" ТЕМИ от 6 до 9
1. Изображения с какво разширение се вмъкват в Web страниците:

avi, mp3;
avi, png;
gif, png;
gif, mp4;


2.Къде се намира изображението, което искаме да вмъкнем с таговете <img src="../images/pic_01.jpg“ alt=„Изображение" >:

В папка images в същата папка;
В папка images на друг сървър;
В папка images извън дадената;
В подпапка images на дадената;

3.Таг за вмъкване на изображение е:

<IMG>;
<SRC>;
<IMAGE> ;
Всички изброени;


4.Мястото на изображението, което искаме да вмъкнем се указва чрез атрибута:

<IMG>;
<SRC>;
<IMAGE> ;
Всички изброени;


5. Номериран списък се задава с таговете:

<OL></OL>;
<UL></UL>;
<LI></LI>;
<TD></TD>;


6. Неномериран списък се задава с таговете:

<UL></UL>;
<OL></OL>;
<TD></TD>;
<LI></LI>;


7. type е атрибут на:

<TD></TD>;
<LI></LI>;
<OL></OL>;
<UL></UL>;


8. Вложен списък е :

Комбинация от два неномерирани списъка;
Комбинация от два номерирани списъка;
Комбинация от произволен брой елементи;
Комбинация от номериран и неномериран списък ;


9.Кой от таговете се използва за поставяне на горен индекс:

<SUB></SUB>;
<SUP></SUP>;
<FONT SUB="2"></FONT>;
<FONT SUP="2"></FONT>;


10. Кой от таговете се използва за поставяне на долен индекс:

<SUB></SUB>;
<SUP></SUP>;
<FONT SUB="2"></FONT>;
<FONT SUP="2"></FONT>;


11. Когато избираме цвят на текст и фон на една и съща страница е подходящо те да бъдат?

контрастни цветове;
нюанси на един същи цвят;
искрящи електрикови цветове;
тъмни цветове;


12. Коя е вярната структура на таблица?

<TABLE><TR><TD></TD></TR><TR><TD></TD></TR></TABLE>;
<TABLE TR><TD></TD><TD></TD></TABLE TR>;
<TABLE><TR></TR><TD></TD><TR></TR><TD></TD></TABLE>;
<TABLE></TABLE><TR><TD></TD></TR><TR><TD></TD></TR>;


13. Атрибути на таг<TABLE>...</TABLE> са:

width, border, align, background;
color, align, size, brdcolor;
width, align, color, rows, cols;
cols="5", rows="10";


14. Колко реда и колко колони има таблицата зададена по следния начин <TABLE><TR><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD></TR></TABLE>?

един ред и две колони;
два реда и една колона;
един ред и една колона;
два реда и две колони;


15.Какво ще покаже следния таг <IMG SRC="http://www.galleri10.net/images/pic_01.jpg">?

Ще отвори страницата www.galleri10.net;
Ще отвори изображението pic_01.jpg;


16.colspan=2 оказва, че:

Ще се добавят две клетки хоризонтално ;
Ще се добавят две клетки вертикално ;
Ще се обединят две клетки вертикално ;
Ще се обединят две клетки хоризонтално ;

17.cellspacing задава:

разстоянието между колони;
разстоянието между редовете;
разстоянието между клетките;
разстоянието между съдържанието на клетката и рамката;


18.Тагът <IMG> има затварящ таг?

не;
да;


19. Следния сорс код: <TABLE><TR><TD>contact:</TD>
<TD><TABLE><TR>
<TD>first name</TD>
<TD>last name</TD>
</TR></TABLE>
</TD></TR></TABLE>, ще покаже

Една таблица ;
Две вмъкнати таблици;
Обединени клетки;
Кода не може да бъде зададен така ;


20. Чрез таблица можем да създадем дизайн на страница:

не;
не, използваме скриптове;
да, използваме скриптове;
да;