Тренировъчен тест №3 за 11 клас "Програмиране в Интернет" ТЕМИ от 3 до 7
1. Хипервръзките се използват за:

Препратка в рамките на една Web страница;
Препратка между няколко Web страница;
Препратка към е-мейл и други файлове;
Всички изброени;


2. Хипервръзка няма да фукционира ако:

Липсва файла, който трябва да се отвори ;
Указали сме некоректно пътя до файла;
Сгрешили сме разширението на файла;
Всички изброени;

3.Искаме да форматираме заглавия в Web страница. Кой от таговете ще ги форматира с най-малък размер?

Н6;
Н1;
Указва се с атрибут ;
Указва се чрез size;


4. За да се създаде страница чрез HTML се използват:

Процедури и функции;
тагове и атрибути;
скриптове и функции;
скриптове и блокове;


5. В така указаната хипервръзка <A HREF="http://8souvarna.com/images/img_01.jpg"> кликни тук</A> името на папката, където се намира файла, който трябва да се отвори е:

//8souvarna.com;
images/img_01.jpg;
images;
кликни тук;


6. Хипертекстовите документи са:

Предназначени за хиперпространството ;
Текстови документи;
Документи с текстово и графично съдържание;
Текстови документи, в които има хипервръзки;


7. Хипервръзка в директория извън дадената се задава като:

<a href="animals.html"> кликни тук </a>;
<a href=../animals.html></a>;
<a href="../animals.html"> кликни тук </a> ;
<a ="../animals.html"> кликни тук </a>;


8. Хипервръзка към файл в същата директория се задава като:

<a href=http://file_name.html>кликни тук</a>;
<a href="../file_name.html">кликни тук</a>;
<a ="file_name.html">кликни тук</a>;
<a href="file_name.html">кликни тук</a> ;


9.Хипервръзка към адрес на сайт се задава по следния начин:

<a href="//8souvarna.info/" title="11 klas">кликни тук</a>;
<a href="http://8souvarna.info/" title="11 klas">кликни тук</a>;
<a ="http://8souvarna.info/" title="11 klas">кликни тук</a>
<a href="http://8souvarna.info/" title="11 klas"></a>;


10. Цветовете, които се използват в Web страниците се задават чрез:

шестнадесетична бройна система;
двоична бройна система;
десетична бройна система;
осмична бройна система;


11. Всяка една от двойките цифри, чрез които се задава цвят описват режима цветове?

RGB;
CMYK;
LAB color;
Microsoft colors;


12. Коя е вярната структура на HTML документа?

<HTML><HEAD><TITLE></TITLE></HEAD><BODY></BODY></HTML>;
<HTML><HEAD></HEAD><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HTML>;
<HTML></HTML><HEAD></HEAD><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HTML>;
<HTML><HEAD><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HEAD></HTML>;


13. Когато създаваме котва мястото, от което правим препратка се задава по следния начин:

<a name="kotva"> Ела тук </a>;
<a href="#kotva"> Нагоре </a>;
<a ="kotva"> Ела тук </a> ;
<a="#kotva"> Нагоре </a>;.


14. Когато създаваме котва мястото, към което правим препратка се задава по следния начин:

<A name="kotva"> Ела тук </A>;
<A ="kotva"> Ела тук </A> ;
<A="#kotva"> Нагоре </A>;. ;
<A HREF="#kotva"> Нагоре </A>;.


15. Може ли цвят в Web страница да се зададе чрез използване на името му?

не;
да;.


16.Кой е правилния начин за създаване на хипервръзка?

<A HREF="8souvarna.com">към сайта на училището</A>;
<A URL=http://8souvarna.com/>към сайта на училището</A> ;
<A LINK="http://8souvarna.com/">към сайта на училището</A> ;
<A HREF="http://8souvarna.com/">към сайта на училището</A> ;

17.Тагът за задаване на хипервръзка е:

<HREF>
<FONT>;
<A> ;
<LINK>;


18.Хипервръзките биват?

външни, вътрешни;
прости,сложни;


19. Кой от атрибутите на тага <А></А> указва път към файла, който трябва да се отвори?

="images/file_name.ext" ;
HREF ;
LINK;
COLOR ;


20. Към какви типове документи можем да осъществим хипервръзка?

файлове с разширение html ;
файлове с разширение gif, jpg, png ;
файлове с разширение doc, xls, rar;
Всички изброени;