Тест за 10 клас, входно ниво
1. Системите за глобално позициониране са:

Компютри, които обработват бази от данни;
системи от хардуерни устройства, които се управляват чрез специален софтуер;
спътникови навигационни системи;
структурата и общите свойства на навигацията.


2. Системата GPS е проектирана и създадена от:

САЩ;
Европейския съюз;
Русия;
Китай.


3. Информационното общество е това, което:

e развито индустриално;
използва широко информационни и комуникационни технологии;
работи с информация;
няма държавни граници.


4. Един ексафлопс е равен на:

109 FLOPS;
1018 FLOPS;
1015 FLOPS;
1012 FLOPS.5.Бисквитки (cookies) наричаме;

малък по размер файл, с данни за автоматично попълване, който се изпраща уеб браузъра на потребителя към сървър;
саморъчен подпис, с който потребителят подписва документи и се идентифицира в онлайн пространството;
уеб сайт, на който различни търговци предлагат своя продукт или услуга за продажба;
споделен ресурс в рамките на локална мрежа.


6. При изключване захранването на компютъра се губи информацията съдържаща се в:

хард диска;
процесора;
RAM паметта;
ROM паметта.


7.Една компютърната система може да работи и без наличието на:

оперативна памет;
монитор;
захранващо устройство;
процесор.


8. Разрешено е обработване на лични данни, които;

разкриват расов или етнически произход;
защитават законни интереси, при условие че основните права и свободи на лицето, чиито данни се обработват, не са засегнати;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
се отнасят до здравето.


9. Тактовата честота на процесора се измерва в:

пиксели;
мегахерци;
битове;
байтове.


10. Най-малката единица за измерване на информация е:

байт;
бит;


11. Протоколът POP:

използва се за сваляне на електронна поща;
управлява обмена на хипертекстове;
осъществява обмяна на съобщения, снимки, текстови документи;
осъществява пренос (трансфер) на файлове;


12. Точката за достъп наричаме:

свързващо устройство в локалните мрежи, което управлява трафика на информация;
устройство, което осигурява връзка на безжични устройства към кабелната мрежа;
устройство, осъществяващо връзка между две комуникационни устройства чрез телефонна или кабелна мрежа;
устройство, което управлява разпределянето на трафика на информация между различни мрежи.


13. Текстов документ, който се използва като образец, наричаме:

шаблон/template;
нормален/Normal;
всеки текстов документ;
всички изброени;


14. Текстов документ с постоянна и част, която се променя:

циркулярно писмо;
приложен софтуер;
шаблон;
тема.


15. Даден е пътят С:\ina\peter\gogo.exe. Посочете грешното твърдение:

gogo.exe е папка;
ina е папка.


16. Даден е пълният път до файл А:\doclad\2003\pp.com. Името на устройството е:

А: ;
А:\doklad.


17. Драйверът е:

приложна програма;
програма за управление на периферно устройство;
модел на принтер;
хардуерно устройство.


18.Глобална компютърна мрежа е:

WAN;
LAN.


19. Функцията Subtotal се използва за:

сумиране на стойности от клетки в дадена област, които отговарят на определен критерий
междинни пресмятания в електронна таблица;
преброяване на клетките в дадена област, които отговарят на зададен критерий;
извличане на данни.


20. Сървърът :

мощен компютър;
мрежов софтуер;