Тест за 10 клас, входно ниво
1. Кое НЕ се включва в предмета на науката информатика:

изследване свойствата на информацията;
основните информационни дейности и тяхната автоматизация;
изследване проблемите на общуването;
структурата и общите свойства на информацията.


2. Програмното осигуряване на компютъра е известно под името:

софтуер;
хардуер;
брейнуеър;
процесор.


3. Информационното общество е това, което:

e развито индустриално;
използва широко информационни и комуникационни технологии;
работи с информация;
няма държавни граници.


4. RAM е съкращение от:

Read Access Memory;
Random Access Memory;
Record Advice Memory;
Real Access Memory.5. Кой компонент на компютърната система изпълнява инструкциите на програмите и обработва данните;

процесор;
памет;
монитор;
твърд диск.


6. При изключване захранването на компютъра се губи информацията съдържаща се в:

хард диска;
процесора;
RAM паметта;
ROM паметта.


7.Една компютърната система може да работи и без наличието на:

оперативна памет;
монитор;
захранващо устройство;
процесор.


8. Входни устройства са;

принтер, мишка, скенер;
монитор, принтер, плотер;
дигитална камера, монитор, принтер;
скенер, мишка, клавиатура.


9. Тактовата честота на процесора се измерва в:

пиксели;
мегахерци;
битове;
байтове.


10. Най-малката единица за измерване на информация е:

байт;
бит;


11. Един мегабайт е равена на:

1024 КВ;
1024 В;
210 В;
8 бита;


12. В кутията на компютъра задължително се намира:

скенр;
хард диск;
модем;
принтер.


13. Към периферните устройства спадат:

скенерът;
звуковата карта;
мониторът;
централният процесор;


14. Операционните системи са:

машинен език;
приложен софтуер;
системен софтувр;
език за програмиране.


15. Даден е пътят С:\ina\peter\gogo.exe. Посочете грешното твърдение:

gogo.exe е папка;
ina е папка.


16. Даден е пълният път до файл А:\doclad\2003\pp.com. Името на устройството е:

А: ;
А:\doklad.


17. Драйверът е:

приложна програма;
програма за управление на периферно устройство;
модел на принтер;
хардуерно устройство.


18.MS DOS е операционна система с:

команден интерфейс;
графичен интерфейс.


19. Разгледайте предложената компютърна конфигурация и отговорете на въпросите:
МВ: АSRОСК Р4I65G/I865G/VGА/478
СРU: СЕLЕRОN-D 320/3,2GНz/533/256К
RАМ: DDR 512МВ, 400МНz
НDD: 80GВ НIТАСНI 7К80/7200/2М
DVD: СD-RW/DVD 52X32X52 16х
FDD:1,44MB
Орtical mouse
Keyboard: Standart
Каква е големината на твърдия диск?

512MB;
80GB;
1,44MB;
52X32.


20. Под кодиране на информация се разбира:

процес на представяне на информацията чрез определен код;
процес за пресмятане в различни бройни системи;