СУЕО "Ал.С.Пушкин" гр.Варна

Спортни новини - (отвори), Олимпиади....- кликни тук
Информация за родители и ученици (кликни тук)

       

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Достойно отбелязахме ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА!
За седма поредна година беше проведена общоучилищната кампания
"Предай хартия - спаси дърво!".
Идеята е чрез събиране на хартия за рециклиране да спасим дървета от изсичане.
За 60 кг. предадена хартия класовете получават по едно символично дърво на специално табло.
Кампанията беше много масова, значима и емоционална. Спасени са 70 дървета!

 

  

ОБЯВА
СУЕО „Ал.С.Пушкин”

Открива конкурс за отдаване под наем на части от имот
публична общинска собственост, находящи се в сградата на училището
на адрес град Варна, ул. „Проф. Н. Державин” 12
Пълен текст на обявата

 


визиткаОбучението по руски език /визитка/

 

Мы связаны историейМы связаны историей /сайт/

 

катедра финансиИнформация за кандидатстване в Икономически университет - Варна катедра "Финанси"

 

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2015 ГОДИНА
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2015 ГОДИНА<
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2016 ГОДИНА

Информация за родители и ученици (кликни тук)

архив новини